aktuality – 07. marca 2022

Вільні вакансії на роботу

UA

Табачка відкрила дві вакансії на роботу, котрі з радістю запропонуємо громадянам України.

Технік – (світло, звук) – підготовка та технічне забезпечення заходів. Необхідні основи театральної техніки.

Помічний кухар в бістро.

За питаннями звертайтесь на martin@tabacka.sk

SK

Tabačka má otvorené dve pozície, ktoré veľmi radi ponúkneme Ukrajincom.
  • Technik – (svetlo, zvuk) – príprava a zabezpečenie podujatí. Potrebná základná znalosť divadelnej techniky.
  • Pomocný kuchár v kuchyni.
Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na 
EN
Tabačka currently has two open positions, that we are happy to offer to Ukranians.
Technician (light, sound) – preparation and support of events. Basic knowledge of theatre equipment required. Assistant chef.
For any questions contact