Koncert

Marina Herlop

St 27. septembra 2023 / 19:30

St 27. septembra 2023 / 23:59

“Prvýkrát som si Marinu Herlop všimol, keď mala predskakovať Animal Collective v MeetFactory – zaujala ma. Potom som videl, že je súčasťou platformy Shape+, neskôr, že je ohlásená na všetky cool festivaly – Primavera Barcelona a Los Angeles, CTM, Mutek, Dekmantel a Le Guess Who? a vedel som, že je niečím výnimočná. Keď som mal konečne možnosť vidieť Marinu Herlop – na tohtoročnom Eurosonic Noorderslag -, okamžite sa stala mojou jednotkou na zozname a počas troch dní a asi 70 vystúpení, ktoré sa mi mihli pred očami, nič neprekonalo jej výkon. Kombinuje klasiku, džez, elektroniku a pojmy producentka, skladateľka a autorka piesní tak hladko, že je možno práve teraz jednou z najunikátnejších a najprogresívnejších umelkýň v Európe.” – hovorí o Marine Herlop náš hudobný dramaturg Marek Mikič.

Na svojom hypnotizujúcom najnovšom albume Pripyat sa Marina zbavuje klasických prívlastkov svojich úspešných predchádzajúcich albumov Nanook a Babasha, aby sa objavila v živej, polymorfnej podobe. Na albume Pripyat katalánska skladateľka, vokalistka a klaviristka, vyštudovaná na konzervatóriu, usmerňuje svoje prostredie do skutočne posthumánnej podoby; Herlop predvádza mimozemskú vokálnu akrobaciu, čerpá inšpiráciu z karnatickej hudby južnej Indie a zároveň zasieva rozmanité zvukové semená, ktoré skvele rozkvitajú v jej skvostnej záhrade chimérických kompozícií, po prvýkrát vytvorených výlučne elektronicky. 

Marinu Herlop v tento magický večer doplní Isama Zing. Isama Zing vlastným menom Jonatán Pastirčák je producent a skladateľ. Produkoval posledné albumy kapely Zrní či Zvířete jménem Podzim, spolupracoval s Katarziou, no je i skladateľ filmovej hudby k filmom Špina, Čiara či V síti. 

Už v pätnástich ho uchvátila kombinácia violončela, spevu a elektroniky. Ako Isama Zing vydal v roku 2017 debutové eponymné EP, nová dlhohrajúca kolekcia Blurry AF vyšla v roku 2021. Skladby na Blurry AF prekvapujú rôznorodosťou kreatívnych prístupov. Nechýbajú rekontextualizované tradičné rómske balady „halgato“, popové vokálne skladby s noisovou produkciou, drone ani euforické syntezátory. Všetko drží pohromade osobitý a nezameniteľný sound design. Blurry AF pracuje s kultúrnym a žánrovým prelínaním, pričom dôležitou súčasťou jeho arzenálu sa stali vokálne party. Album je poháňaný hlubokým obdivom k hudobníkom vymykajúcim sa žánrovému zaradeniu a skúmajúcim hranice vzájomného prepojenia – ako napríklad FKA Twigs, Mica Levi alebo Julius Eastman.

 

EN:
“Firstly, I noticed Marina Herlop when she was supposed to support Animal Collective at MeetFactory – I was intrigued, then I saw her being a part of the Shape+ platform, then I saw her being announced for all these festivals – Primavera Barcelona and LA, CTM, Mutek, Dekmantel and Le Guess Who? and I knew she’s something special. When I finally got a chance to see Marina Herlop – this year’s Eurosonic Noorderslag – she instantly became my top of the list and in the three days and about 70 shows I caught glimpses of, nothing topped her performance. She blends classical, jazz, electronic, and more, and the terms producer, composer and songwriter so seamlessly, she might just be one of the most unique and progressive artists in Europe right now.” – says our music curator Marek Mikič about Marina Herlop.

On her hypnotizing latest album Pripyat, Marina sheds the classical trappings of her accomplished previous albums Nanook and Babasha to emerge in vibrant, polymorphous form. With Pripyat the Catalonian, conservatory trained composer, vocalist, and pianist channels her environment in truly posthuman form; Herlop performs alien vocal acrobatics, drawing inspiration from Carnatic music of Southern India, while planting a diversity of sonic seeds which blossom brilliantly in her sumptuous garden of chimeric compositions, produced for the first time exclusively electronically. 

Come discover one of the coolest acts around already on 27th September at Tabačka Kulturfabrik!

Marina Herlop will be joined on this magical evening by Isama Zing. Isama Zing by his own name Jonatán Pastirčák is a producer and composer. He produced the last albums of the band Zrní or Zvířete jménem Podzim, collaborated with Katarzia, but he is also a composer of film music for the films Špina, Čiara and V síti.

Already at the age of fifteen he was captivated by the combination of cello, vocals and electronics. As Isama Zing, he released his debut eponymous EP in 2017; a new full-length collection, Blurry AF, was released in 2021. The compositions on Blurry AF surprise with the diversity of creative approaches. There’s no shortage of recontextualized traditional gypsy “halgato” ballads, poppy vocal tracks with noise production, drone and euphoric synths. Everything is held together by a distinctive and unmistakable sound design. Blurry AF works with cultural and genre blending, with vocal parts becoming an important part of his arsenal. The album is driven by a deep admiration for musicians breaking out of genre and exploring the boundaries of interconnectedness – such as FKA Twigs, Mica Levi and Julius Eastman.

Vstup: 13€ (predpredaj) / 16€ (na mieste) / Veľká sála