Gastro

Brunch s Mareenou: Národnostné menšiny v Košiciach

So 14. októbra 2023 / 11:00

So 14. októbra 2023 / 13:00

Mareena o.z. vás pozýva na ďalšie zo série brunchov a komunitných stolovaní. Počas nich by sme Vám chceli bližšie predstaviť prácu Mareeny, členky košického tímu, dobrovoľníkov a komunity s ktorými spolupracujeme v Košiciach. Ak by ste sa chceli o nás dozvedieť viac a spoznať nás a cudzinecké komunity aj v neformálnom prostredí pri chutnom jedle, brunche a komunitné stolovania sú dobrou príležitosťou.

 

Októbrový brunch tematicky venujeme národnostným menšinám žijúcim v Košiciach. Pridajte sa k nám a spoznajte, ktoré to sú a čo je typické pre ich domácu kuchyňu. Čaká na Vás dopoludnie plné milých stretnutí, ktoré pôjdu ruka v ruke s ochutnávaním výborného jedla. Lebo láska ide predsa cez žalúdok.

Brunch with Mareena: National Minorities of Košice

Mareena NGO, invites you to another event from the series of brunches and community gatherings. During these events, we would like to introduce you to the work of Mareena, meet the members and the volunteers of its team in Košice and also the communities it collaborates with in Košice. If you would like to learn more about our activities and get to know the foreign communities in an informal setting with delicious food on the side, brunches and community gatherings are a great opportunity to do so.

 

The October brunch is thematically dedicated to the national minorities living in Košice. Join us at this event to discover who they are and what is typical of their cuisine. You will experience a morning full of pleasant meetings, accompanied by tasting delicious food. After all, they say that love to a man’s heart is through his stomach.