Výstava

REMINISCENCE LITTERRA.

Ut 19. decembra 2023 / 19:00

Ut 19. decembra 2023 / 22:00

Reminiscence Litterra je výstava fotografií Petra Uhrina z premeny novej budovy Prvého slovenského gymnázia a budúcnosť Litterry v Revúcej.

Cielom výstavy je predstavit svetu Litterru a vziat širokú verejnost prostredníctvom fotografií Petra
Uhrina do pociatkov jej vzniku. Zároven prevedie návštevníkov premenou a pomocou vizualizácií im
predstaví jej budúcu podobu. Súcastou výstavy sú vizualizácie zachytávajúce transformáciu Prvého
slovenského literárneho gymnázia na kultúrny hub. Výstava Reminiscence Litterra tancuje na rozhraní
minulosti a vízie budúcnosti.

Peter Uhrin je profesionálny fotograf a tvorca videí, ktorý má za sebou pocetné spolupráce so
slovenskými ako aj velkými medzinárodnými spolocnostami.
Venuje sa umeleckej, dokumentárnej, portrétnej a produktovej fotografii bezmála 20 rokov.
V roku 2019 založil Howkstudio, ktoré združuje viacerých fotografov a filmových tvorcov
a okrem komercnej cinnosti participuje na rôznych projektoch v kultúre, umení a vzdelávaní.

Litterra, n. o. je nezisková organizácia založená v roku 2020 Banskobystrickým samosprávnym krajom.
Je to kultúrno-vzdelávacia inštitúcia pretvárajúca historické, kultúrne a materiálne dedicstvo na
zážitkové miesto, pricom v plnej miere využíva genius loci Prvého slovenského gymnázia. Litterra
v sebe prepája dva zdanlivo nespojitelné svety – umenie a vzdelávanie, ktoré sa prelínajú, doplnajú
a krásne spolu hrajú.

Súčasťou vernisáže je akustický koncert skupiny Freetimers.