Lecture

Klíma Talk: Psychológia klimatickej zmeny

Wed 03. April 2024 / 18:00

Wed 03. April 2024 / 19:30

Poznáte pojmy ako klimatická úzkosť, ekologický žiaľ alebo solastalgia? My všetci*ky, ktorí*é sa zaujímame o boj s klimatickou krízou vieme, že to so sebou prináša veľa emócií, ktoré sa snažíme zvládnuť. S psychologičkou Patríciou Gajdošociovou sa budeme o týchto emóciách rozprávať a preberieme si aj techniky ich zvládania napríklad budovaním aktívnej nádeje.

Patrícia vyštudovala psychológiu na Prešovskej univerzite v Prešove, kde momentálne pokračuje v doktorandskom štúdiu. Vo svojich výskumoch sa venuje psychologickým aspektom klimatickej krízy. Je spoluzakladateľkou iniciatívy @psychozaklimu. Spolupracuje s environmentálnymi organizáciami, lektoruje a prednáša. Pracuje aj ako školská psychologička na Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach. 

Klimatická zmena je komplexná téma, ktorá sa týka mnohých oblastí nášho života a začať sa jej aktívne venovať môže byť veľkou výzvou. Preto sme spolu s našimi členmi*kami lokálnych hubov pripravili diskusný a workshopový formát Klíma Talk, ktorý prináša špecifické témy spojené s klimatickou zmenou. Prvá séria Klíma Talkov sa venuje psychológii klimatickej krízy, rezistentným mestám, klimatickým dezinformáciám a ekonomike vo vzťahu k udržateľnej spoločnosti. 

Spolufinancované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však iba názormi a autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru. Ani Európska únia ani poskytovateľ grantu nenesú za ne zodpovednosť. https://www.gmfus.org/proteus-0

 

Vstup voľný

Miesto: Fabrik Space