Projekty

Okrem vlastných programov sa Tabačka podieľa aj na vytváraní špecifických projektov, ktoré zdôrazňujú témy, umelecké trendy alebo oblasti kultúry, ktorým sa chceme hlbšie venovať. Niektoré nadväzujú na prvotné priekopnícke kroky OZ Bona Fide spred niekoľkých rokov, iné sú súčasťou budúcich plánov.