Aliza Orlan a Dominika Vyskočilová: NEZNÁMA V KRAJINE

Koncept výstavy Neznáma v krajine už na prvý pohľad vychádza z mapovania podôb cisfemininity a transfemininity v polysémickom spektre súčasnosti, od internetových tradícií prvých dekád 21. storočia po abstrahujúce meditácie nad telom a jeho funkciou. 

Tvorby Dominiky Vyskočilovej a Alizy Orlan sa pritom zásadne odlišujú v médiách, postupoch a vizuálnych kódovaniach svojich výpovedí. Spojenie týchto dvoch autoriek do jedného výstavného priestoru teda charakterizuje vypätá dizonancia napriek tomu, že krehká senzibilita môže byť východiskom a motivujúcim prvkom tvorby v prípade oboch umelkýň. 

~

Dominika Vyskočilová spracúva viaceré imaginatívne zdroje, okrem iných vizualitu a archetypy internetu nultých a desiatych rokov ako archetyp Tumblr girl (Tumbrl je sociálna sieť s vrcholnou popularitou okolo roku 2014) charakterizovaný indie módou a dievčenskou sebadekoratívnosťou, nájdeme však aj anime postavy, memes, Playboy Bunny a ďalšie možné odkazy. 

Svet malieb a objektov Dominiky Vyskočilovej pritom nie je tak naivný a bombastický, ako sa prezentuje: infantilný a zdanlivo dvojrozmerný „girly girl“archetyp účinkuje ako akési proxy ukrývajúce zložitejšie rozpoloženie a prežívanie. To zahŕňa prepracovanú reflexivitu sociálnych javov, ktoré sa prezentujú ako neutrálne či zábavné, ale v skutočnosti môžu byť škodlivé: húpací koník ako objekt určený na hru pre malé, aj ešte neverbálne deti, je v prípade diela Dirty Messenger nositeľom invazívnych repetitívnych správ a pokynov, ktoré sú dôverne známe používateľkám zoznamovacích aplikácií alebo aj jednoducho vlastníčkam profilov na sociálnych sieťach. Autorka diela vytvára kritický komentár na tieto typizované výzvy už len tým, že ich exponuje mimo online prostredia, v ktorom sa bežné pravidlá komunikácie deformujú až celkom zanikajú. 

Diela Dominiky Vyskočilovej pôsobia proti predpokladu, že „girly girls“ nerozumejú politickým rozmerom svojho bytia. Vyšívaná maľba Connection môže poukazovať na to, že v súčasnosti presýtenej obrazmi a mechanizmami transakčných medziľudských vzťahov je na zobrazenie medziľudského spojenia potrebný zástupný vizuálny jazyk – infantilné a nedospelé vyjadrovacie prostriedky sú nevyhnutné, pretože všetky ostatné boli ovládnuté a sprofanované ideológmi alebo marketérmi.

Hoci diela Dominiky Vyskočilovej a Alizy Orlan nemajú geografickú situovanosť či miestne významy, vo výstave Neznáma v krajine sú série objektových diel oboch umelkýň v dotyku s miestnou geológiou, konkrétne s travertínom z neďalekých ložísk východného Slovenska. Figúrky a húpací kôň Dominiky Vyskočilovej spočívajú na „hracej ploche“ rezaného a lešteného travertínu, objekty Alizy Orlan zase „vyrastajú“ zo surového kameňa. Spoločne s rovnomennou kresbou tvoria sériu s názvom Garden where I feel secure, v ktorých Aliza Orlan vytvára priestor pre bezpečné rozkrývanie abstraktných aj botanických či lastúrnikových entít, ktoré napriek svojmu statickému médiu evokujú pulzujúce telá alebo orgány. 

~

Diela slovenskej umelkyne Alizy Orlan (she/they) charakterizuje skúmanie množstva detailných a jemných ťahov. V kresbe vytvára akési mikro-kozmické krajiny identity plné rozmanitosti, emócií a objavovania vlastného vnútra. Prostredníctvom týchto krajiniek vykresľuje metamorfózy ľudskej identity, ktoré sú spojené s princípmi prírody. V súčasnosti okrem kresby Aliza pracuje s gázou, korálkami a inými jemnými materiálmi. Tieto materiály sú pre ňu zásadné v rozvíjaní tém rodu, femininity a trans intimity.

Oblasť tvorby s témami bezpečia od Alizy Orlan má presahy do medicínskych významov: priehľadnou hadičkou spájané „orgánové“ objekty Alizy Orlan môžu pripomínať asociácie tobogánov v básni Profilový obraz od poetky Márie Ferenčuhovej zo zbierky Imunita, v ktorých sa predstava akvaparku prelína s nemocničnými mechanizmami na podporu životných funkcií: „priesvitné trubice tobogánov / vychádzajú z nosa, / iné sa zabárajú do žíl“ (Ferenčuhová 2019, 27).

Táto skupina diel Alizy Orlan naznačuje, že bezpečie môže byť aj medicínsky tvorené a artificiálne: teda nielen prírodné a botanické. V hybridnej, roboticko-poetickej expresii môžeme nájsť odkazy na transrodovú „nadstavbu“ bytia, ale rovnako v nej môžeme precítiť aj transrodovú spontánnu životaschopnosť. Autorkina séria kresieb veins as corals zase vytvára spoločný mozaikový obraz, a spoločne so sériou Who’s afraid of red pain and blood rozkrýva prelínanie florálnych motívov a abstrakcie. Šírka interpretačného poľa týchto kresieb prenecháva priestor tajomstvu v spirituálnych aj dekoratívno-emotívnych dimenziách.

~

Výstava Neznáma v krajine v spojení Alizy Orlan a Dominiky Vyskočilovej tvaruje záznam seba-hľadania a objavovania, zranenia aj zotavenia, ale podsúva tiež otázku, v akej podobe (Neznámej) ešte dokážeme existovať mimo afektov a popudov vyplývajúcich z našich neskoro-moderných komoditných kontextov. 

Dominika Moravčíková

Aliza Orlan & Dominika Vyskočilová: NEZNÁMA V KRAJINE

Kurátorstvo: Dominika Moravčíková, Samuel Velebný

Inštalácia: Robert Bernáth

Trvanie výstavy: 12.9.2023 – 20.10.2023

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Aliza Orlan a Dominika Vyskočilová: NEZNÁMA V KRAJINE

13. 10. 2023

Koncept výstavy Neznáma v krajine už na prvý pohľad vychádza z mapovania podôb cisfemininity a transfemininity v polysémickom spektre súčasnosti, od internetových tradícií prvých dekád 21. storočia po abstrahujúce meditácie nad telom a jeho funkciou. 

Tvorby Dominiky Vyskočilovej a Alizy Orlan sa pritom zásadne odlišujú v médiách, postupoch a vizuálnych kódovaniach svojich výpovedí. Spojenie týchto dvoch autoriek do jedného výstavného priestoru teda charakterizuje vypätá dizonancia napriek tomu, že krehká senzibilita môže byť východiskom a motivujúcim prvkom tvorby v prípade oboch umelkýň. 

~

Dominika Vyskočilová spracúva viaceré imaginatívne zdroje, okrem iných vizualitu a archetypy internetu nultých a desiatych rokov ako archetyp Tumblr girl (Tumbrl je sociálna sieť s vrcholnou popularitou okolo roku 2014) charakterizovaný indie módou a dievčenskou sebadekoratívnosťou, nájdeme však aj anime postavy, memes, Playboy Bunny a ďalšie možné odkazy. 

Svet malieb a objektov Dominiky Vyskočilovej pritom nie je tak naivný a bombastický, ako sa prezentuje: infantilný a zdanlivo dvojrozmerný „girly girl“archetyp účinkuje ako akési proxy ukrývajúce zložitejšie rozpoloženie a prežívanie. To zahŕňa prepracovanú reflexivitu sociálnych javov, ktoré sa prezentujú ako neutrálne či zábavné, ale v skutočnosti môžu byť škodlivé: húpací koník ako objekt určený na hru pre malé, aj ešte neverbálne deti, je v prípade diela Dirty Messenger nositeľom invazívnych repetitívnych správ a pokynov, ktoré sú dôverne známe používateľkám zoznamovacích aplikácií alebo aj jednoducho vlastníčkam profilov na sociálnych sieťach. Autorka diela vytvára kritický komentár na tieto typizované výzvy už len tým, že ich exponuje mimo online prostredia, v ktorom sa bežné pravidlá komunikácie deformujú až celkom zanikajú. 

Diela Dominiky Vyskočilovej pôsobia proti predpokladu, že „girly girls“ nerozumejú politickým rozmerom svojho bytia. Vyšívaná maľba Connection môže poukazovať na to, že v súčasnosti presýtenej obrazmi a mechanizmami transakčných medziľudských vzťahov je na zobrazenie medziľudského spojenia potrebný zástupný vizuálny jazyk – infantilné a nedospelé vyjadrovacie prostriedky sú nevyhnutné, pretože všetky ostatné boli ovládnuté a sprofanované ideológmi alebo marketérmi.

Hoci diela Dominiky Vyskočilovej a Alizy Orlan nemajú geografickú situovanosť či miestne významy, vo výstave Neznáma v krajine sú série objektových diel oboch umelkýň v dotyku s miestnou geológiou, konkrétne s travertínom z neďalekých ložísk východného Slovenska. Figúrky a húpací kôň Dominiky Vyskočilovej spočívajú na „hracej ploche“ rezaného a lešteného travertínu, objekty Alizy Orlan zase „vyrastajú“ zo surového kameňa. Spoločne s rovnomennou kresbou tvoria sériu s názvom Garden where I feel secure, v ktorých Aliza Orlan vytvára priestor pre bezpečné rozkrývanie abstraktných aj botanických či lastúrnikových entít, ktoré napriek svojmu statickému médiu evokujú pulzujúce telá alebo orgány. 

~

Diela slovenskej umelkyne Alizy Orlan (she/they) charakterizuje skúmanie množstva detailných a jemných ťahov. V kresbe vytvára akési mikro-kozmické krajiny identity plné rozmanitosti, emócií a objavovania vlastného vnútra. Prostredníctvom týchto krajiniek vykresľuje metamorfózy ľudskej identity, ktoré sú spojené s princípmi prírody. V súčasnosti okrem kresby Aliza pracuje s gázou, korálkami a inými jemnými materiálmi. Tieto materiály sú pre ňu zásadné v rozvíjaní tém rodu, femininity a trans intimity.

Oblasť tvorby s témami bezpečia od Alizy Orlan má presahy do medicínskych významov: priehľadnou hadičkou spájané „orgánové“ objekty Alizy Orlan môžu pripomínať asociácie tobogánov v básni Profilový obraz od poetky Márie Ferenčuhovej zo zbierky Imunita, v ktorých sa predstava akvaparku prelína s nemocničnými mechanizmami na podporu životných funkcií: „priesvitné trubice tobogánov / vychádzajú z nosa, / iné sa zabárajú do žíl“ (Ferenčuhová 2019, 27).

Táto skupina diel Alizy Orlan naznačuje, že bezpečie môže byť aj medicínsky tvorené a artificiálne: teda nielen prírodné a botanické. V hybridnej, roboticko-poetickej expresii môžeme nájsť odkazy na transrodovú „nadstavbu“ bytia, ale rovnako v nej môžeme precítiť aj transrodovú spontánnu životaschopnosť. Autorkina séria kresieb veins as corals zase vytvára spoločný mozaikový obraz, a spoločne so sériou Who’s afraid of red pain and blood rozkrýva prelínanie florálnych motívov a abstrakcie. Šírka interpretačného poľa týchto kresieb prenecháva priestor tajomstvu v spirituálnych aj dekoratívno-emotívnych dimenziách.

~

Výstava Neznáma v krajine v spojení Alizy Orlan a Dominiky Vyskočilovej tvaruje záznam seba-hľadania a objavovania, zranenia aj zotavenia, ale podsúva tiež otázku, v akej podobe (Neznámej) ešte dokážeme existovať mimo afektov a popudov vyplývajúcich z našich neskoro-moderných komoditných kontextov. 

Dominika Moravčíková

Aliza Orlan & Dominika Vyskočilová: NEZNÁMA V KRAJINE

Kurátorstvo: Dominika Moravčíková, Samuel Velebný

Inštalácia: Robert Bernáth

Trvanie výstavy: 12.9.2023 – 20.10.2023

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.