Výstava

Samuel Velebný: Maľba v architektúre po roku 1989/prednáška

20.6.2022 o 19:00

V čom sa líšia muraly spred roku 1989 od tých neskorších? Aký bol nástup a vývoj fenoménu street art festivalov? Viete, že na Slovensku je jedno mesto, ktoré má mestského kurátora dohliadajúceho na vznik nových malieb? Robia sa na Slovensku – podobne ako v architektúre – súťaže na výber maliarskych riešení pre stavby? Koľko muralov už skončilo pod polystyrénom? V ktorých kostoloch sa dá stretnúť s kvalitným súčasným umením? 

Galéria Tabačka v rámci off-programu k novému cyklu muralov na vonkajšej stene galérie (ktorý začal muralom Miriamy Kardošovej “Imagine Bending” v apríli 2022) pozýva na prednášku Samuela Velebného, ktorý predstaví výsledky svojho dlhodobého výskumu na tému Maľba v architektúre po roku 1989. Prostredníctvom konkrétnych príbehov, ale aj teoretických poznatkov objasní fungovanie odvetvia, ktoré dlhodobo balansuje na hrane profesionálneho a amatérskeho, legálneho a nelegálneho, umeleckého a umeleckého. 

Samuel Velebný (1990) pôsobí ako výtvarný umelec, kurátor a teoretik, od roku 2021 aj ako denný doktorand na Fakulte Umení v Košiciach. Maľbe v architektúre sa venuje aj autorsky, v rámci umeleckej dvojice Feher & Velebný. Od roku 2020 pripravuje program Galérie Tabačka.

Vstup: voľný / Kino Tabačka 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 

Výstava

Samuel Velebný: Maľba v architektúre po roku 1989/prednáška

19. 06. 2022

20.6.2022 o 19:00

V čom sa líšia muraly spred roku 1989 od tých neskorších? Aký bol nástup a vývoj fenoménu street art festivalov? Viete, že na Slovensku je jedno mesto, ktoré má mestského kurátora dohliadajúceho na vznik nových malieb? Robia sa na Slovensku – podobne ako v architektúre – súťaže na výber maliarskych riešení pre stavby? Koľko muralov už skončilo pod polystyrénom? V ktorých kostoloch sa dá stretnúť s kvalitným súčasným umením? 

Galéria Tabačka v rámci off-programu k novému cyklu muralov na vonkajšej stene galérie (ktorý začal muralom Miriamy Kardošovej “Imagine Bending” v apríli 2022) pozýva na prednášku Samuela Velebného, ktorý predstaví výsledky svojho dlhodobého výskumu na tému Maľba v architektúre po roku 1989. Prostredníctvom konkrétnych príbehov, ale aj teoretických poznatkov objasní fungovanie odvetvia, ktoré dlhodobo balansuje na hrane profesionálneho a amatérskeho, legálneho a nelegálneho, umeleckého a umeleckého. 

Samuel Velebný (1990) pôsobí ako výtvarný umelec, kurátor a teoretik, od roku 2021 aj ako denný doktorand na Fakulte Umení v Košiciach. Maľbe v architektúre sa venuje aj autorsky, v rámci umeleckej dvojice Feher & Velebný. Od roku 2020 pripravuje program Galérie Tabačka.

Vstup: voľný / Kino Tabačka 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia