Výstava

WAYWARD EXILES — Kasha Potrohosh & Misha Kurilov

Zničení obrazmi, ktoré vidíme. 

Unavení*é z ťažoby, ktorú nesieme. 

Áno, v exile majú zvuky, slová, ľudia zrazu iný význam. 

S predtuchou sme si istí*é, čo vieme. 

Ale bez predstavy, kam pôjdeme. 

 

Kasha Potrohosh a Misha Kurilov si vzali na svoje plecia ambicióznu úlohu sprítomnenia súčasnosti. Pýtajú sa otázky, hoci otáznik je citeľný o niečo menej ako emócie, ktoré ich vyvolávajú. Parafrázujú umeleckú funkciu vzdoru a jeho potenciál aktivizovať sa politicky. Pohneme sa ďalej, alebo ostaneme zaseknutí*é v bludnom kruhu? 

Výstava Wayward Exiles je debutovým kurátorským vstupom umelkyne Kvet Nguyen

𝙆𝙖𝙨𝙝𝙖 𝙋𝙤𝙩𝙧𝙤𝙝𝙤𝙨𝙝 je umelkyňa z Ukrajiny aktívne pôsobiaca v Bratislave. Aktuálne je študentkou Vysokej školy výtvarných umení na Katedre intermédií, preto svoju umeleckú činnosť sústreďuje na intermediálne projekty. Má široké spektrum vykonaných aktivít a projektov ako jedinec, ale aj ako účastníčka performatívneho zoskupenia MAPSN. Jej témy sa prelínajú so subjektívnym prežívaním tém smrti, autoterapie a objektívnymi reflexiami sociálnych tém. Často vo svojich prácach využíva textilné médium, ktoré zužitkúva ako maskovací prvok.

𝙈𝙞𝙨𝙝𝙖 𝙆𝙪𝙧𝙞𝙡𝙤𝙫 je interdisciplinárny umelec, zvukový výskumník, kurátor a prekladateľ z ruského Krasnodaru. Vo svojej praxi sa zameriava na výskum emocionálneho a sociálneho vplyvu digitalizácie na život moderného človeka a vnímanie zvuku ako nástroja interakcie človeka s prostredím. Jeho diela budujú interakcie s rozličnými komunitami a vkladajú ich do nezvyčajných kontextov a spoluprác.

WAYWARD EXILES — Kasha Potrohosh & Misha Kurilov 
kurátorka: w/ Kvet Nguyen
vvernisáž: st 15.6. o 19:00
trvanie výstavy: 18.6. – 18.7.2021

Výstavu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Výstava

WAYWARD EXILES — Kasha Potrohosh & Misha Kurilov

14. 06. 2022

Zničení obrazmi, ktoré vidíme. 

Unavení*é z ťažoby, ktorú nesieme. 

Áno, v exile majú zvuky, slová, ľudia zrazu iný význam. 

S predtuchou sme si istí*é, čo vieme. 

Ale bez predstavy, kam pôjdeme. 

 

Kasha Potrohosh a Misha Kurilov si vzali na svoje plecia ambicióznu úlohu sprítomnenia súčasnosti. Pýtajú sa otázky, hoci otáznik je citeľný o niečo menej ako emócie, ktoré ich vyvolávajú. Parafrázujú umeleckú funkciu vzdoru a jeho potenciál aktivizovať sa politicky. Pohneme sa ďalej, alebo ostaneme zaseknutí*é v bludnom kruhu? 

Výstava Wayward Exiles je debutovým kurátorským vstupom umelkyne Kvet Nguyen

𝙆𝙖𝙨𝙝𝙖 𝙋𝙤𝙩𝙧𝙤𝙝𝙤𝙨𝙝 je umelkyňa z Ukrajiny aktívne pôsobiaca v Bratislave. Aktuálne je študentkou Vysokej školy výtvarných umení na Katedre intermédií, preto svoju umeleckú činnosť sústreďuje na intermediálne projekty. Má široké spektrum vykonaných aktivít a projektov ako jedinec, ale aj ako účastníčka performatívneho zoskupenia MAPSN. Jej témy sa prelínajú so subjektívnym prežívaním tém smrti, autoterapie a objektívnymi reflexiami sociálnych tém. Často vo svojich prácach využíva textilné médium, ktoré zužitkúva ako maskovací prvok.

𝙈𝙞𝙨𝙝𝙖 𝙆𝙪𝙧𝙞𝙡𝙤𝙫 je interdisciplinárny umelec, zvukový výskumník, kurátor a prekladateľ z ruského Krasnodaru. Vo svojej praxi sa zameriava na výskum emocionálneho a sociálneho vplyvu digitalizácie na život moderného človeka a vnímanie zvuku ako nástroja interakcie človeka s prostredím. Jeho diela budujú interakcie s rozličnými komunitami a vkladajú ich do nezvyčajných kontextov a spoluprác.

WAYWARD EXILES — Kasha Potrohosh & Misha Kurilov 
kurátorka: w/ Kvet Nguyen
vvernisáž: st 15.6. o 19:00
trvanie výstavy: 18.6. – 18.7.2021

Výstavu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.