Výstava

MESTOMETER

Projekt Mestometer je medziodborové dielo na hranách počítačovej a stolnej hry, produktového dizajnu a urbanistického výskumu. Interaktívnou a hravou formou vzdeláva o komplexných témach a vzťahoch v územnom plánovaní, ktoré sa týkajú všetkých v Košiciach a aj iných mestách a dedinách. Mestometer sa líši od iných plánovacích hier tým, že hráč alebo hráčka nie sú v pozícii plánovačky. Hru hrajú zo svojej pozície ako obyvatelia mesta. Územné plánovanie je komplexná záležitosť na ktorej sa podieľa množstvo odborníčiek a odborníkov. Jedna hra nevie nahradiť komplexné procesy mesto-tvorby, inak by sa tak už dávno stalo. Inštalácia má hráčke alebo hráčovi skôr umožniť lepšie pochopiť komplexné vzťahy medzi aspektmi mesta, ktoré sú v ÚP reprezentované farebnou abstraktou mapu. Má povzbudiť ich informovanejšie a kritickejšie pripomienkovanie ÚP. Prispieva aj ku kultivácii mestského prostredia v zmysle vzdelávania v tom, ako formulovať vlastné požiadavky na prípadný nový ÚP. Mestometer zároveň vytvára priestor pre stretnutia so zástupcami samosprávy a mestských orgánov, pre ktorých môže byť taktiež nástrojom zdieľania skúseností a platformou pre multiodborovú diskusiu o smerovaní politík v oblasti tvorby prostredia.


Sprievodný program:

–  Čaj o piatej s Pavlom Fábrym – klimaticky a sociálne odolné mesto 16.6. 17:00 
– Komentovaná prehliadka 22.6. 17:00 
– Čaj o piatej s Palim Meszarosom – klimatické adaptačné stratégie 23.6. 17:00 
– Komentovaná prehliadka 29.6. 17:00 
– Čaj o piatej s Martinom Jergušom – hlavný architekt a ÚP 30.6. 17:00 
– Komentovaná prehliadka 6.7. 17:00 
– Čaj o piatej s Líviou Gažovou – participácia a krst knihy Hrať Mestometer *špeciál* 7.7. 17:00 
– Komentovaná prehliadka 13.7. 17:00

MESTOMETER

vernisáž: št. 15.6.2021 o 18:00

trvanie výstavy: 15.6. – 15.7. 2021

stránka projektu: 

https://spolka.cc/sk/mestometer

Výstava

MESTOMETER

14. 06. 2021

Projekt Mestometer je medziodborové dielo na hranách počítačovej a stolnej hry, produktového dizajnu a urbanistického výskumu. Interaktívnou a hravou formou vzdeláva o komplexných témach a vzťahoch v územnom plánovaní, ktoré sa týkajú všetkých v Košiciach a aj iných mestách a dedinách. Mestometer sa líši od iných plánovacích hier tým, že hráč alebo hráčka nie sú v pozícii plánovačky. Hru hrajú zo svojej pozície ako obyvatelia mesta. Územné plánovanie je komplexná záležitosť na ktorej sa podieľa množstvo odborníčiek a odborníkov. Jedna hra nevie nahradiť komplexné procesy mesto-tvorby, inak by sa tak už dávno stalo. Inštalácia má hráčke alebo hráčovi skôr umožniť lepšie pochopiť komplexné vzťahy medzi aspektmi mesta, ktoré sú v ÚP reprezentované farebnou abstraktou mapu. Má povzbudiť ich informovanejšie a kritickejšie pripomienkovanie ÚP. Prispieva aj ku kultivácii mestského prostredia v zmysle vzdelávania v tom, ako formulovať vlastné požiadavky na prípadný nový ÚP. Mestometer zároveň vytvára priestor pre stretnutia so zástupcami samosprávy a mestských orgánov, pre ktorých môže byť taktiež nástrojom zdieľania skúseností a platformou pre multiodborovú diskusiu o smerovaní politík v oblasti tvorby prostredia.


Sprievodný program:

–  Čaj o piatej s Pavlom Fábrym – klimaticky a sociálne odolné mesto 16.6. 17:00 
– Komentovaná prehliadka 22.6. 17:00 
– Čaj o piatej s Palim Meszarosom – klimatické adaptačné stratégie 23.6. 17:00 
– Komentovaná prehliadka 29.6. 17:00 
– Čaj o piatej s Martinom Jergušom – hlavný architekt a ÚP 30.6. 17:00 
– Komentovaná prehliadka 6.7. 17:00 
– Čaj o piatej s Líviou Gažovou – participácia a krst knihy Hrať Mestometer *špeciál* 7.7. 17:00 
– Komentovaná prehliadka 13.7. 17:00

MESTOMETER

vernisáž: št. 15.6.2021 o 18:00

trvanie výstavy: 15.6. – 15.7. 2021

stránka projektu: 

https://spolka.cc/sk/mestometer