Výstava

Matej Gavula – DOM OBRADOV

„Na lavičkách z bratislavského Námestia slobody je zaujímavá ich funkcia hudobného nástroja. Ak sa pri sedení začneš prehrabávať v tých ohýbaných profiloch, nie sú to už len stroje na sedenie, ale monumentálne kovové harfy.“

Sochár a teoretik všednosti Matej Gavula je najfrekventovanejším bratislavským výtvarníkom košických výstav posledných 12 mesiacov. Po účasti na kolektívnej výstave a dvoch rolách architekta výstav vo VSG sa predstaví so solo show v Dom obradov v Galérii Tabačka. Na pozadí príbehu ikonickej bratislavskej lavičky a ďalších nájdených i autorských objektov predstaví svoje kritické vizuálne rozprávanie o prerode mesta v priebehu rokov, cashflowu a pod tlakom zubu času.

V tvorivom dialógu s kurátorom Samuelom Velebným premenili galériu na Dom obradov všednosti mestského života. Práve všednosť mestskej hmoty je tichým a neomylným svedectvom o kvalite verejného priestoru, resp. „životného prostredia“, ako sa v umenovednom diskurze hovorilo za predrevolučných čias. Gavula na výstave predstaví okrem apropriovaného mobiliáru z depozitu mesta Bratislava aj objekty zo svojej 3D tvorby, sériu fotografií a videoinštaláciu

Matej Gavula – DOM OBRADOV

kurátor Samuel Velebný

vernisáž: št. 20.5.2021 o 18:00

trvanie výstavy: 20.5. – 14.6.

FlashArt: 

https://flashart.cz/2021/08/16/matej-gavula/

 

Výstava

Matej Gavula – DOM OBRADOV

19. 05. 2021

„Na lavičkách z bratislavského Námestia slobody je zaujímavá ich funkcia hudobného nástroja. Ak sa pri sedení začneš prehrabávať v tých ohýbaných profiloch, nie sú to už len stroje na sedenie, ale monumentálne kovové harfy.“

Sochár a teoretik všednosti Matej Gavula je najfrekventovanejším bratislavským výtvarníkom košických výstav posledných 12 mesiacov. Po účasti na kolektívnej výstave a dvoch rolách architekta výstav vo VSG sa predstaví so solo show v Dom obradov v Galérii Tabačka. Na pozadí príbehu ikonickej bratislavskej lavičky a ďalších nájdených i autorských objektov predstaví svoje kritické vizuálne rozprávanie o prerode mesta v priebehu rokov, cashflowu a pod tlakom zubu času.

V tvorivom dialógu s kurátorom Samuelom Velebným premenili galériu na Dom obradov všednosti mestského života. Práve všednosť mestskej hmoty je tichým a neomylným svedectvom o kvalite verejného priestoru, resp. „životného prostredia“, ako sa v umenovednom diskurze hovorilo za predrevolučných čias. Gavula na výstave predstaví okrem apropriovaného mobiliáru z depozitu mesta Bratislava aj objekty zo svojej 3D tvorby, sériu fotografií a videoinštaláciu

Matej Gavula – DOM OBRADOV

kurátor Samuel Velebný

vernisáž: št. 20.5.2021 o 18:00

trvanie výstavy: 20.5. – 14.6.

FlashArt: 

https://flashart.cz/2021/08/16/matej-gavula/