Výstava

Michal Mitro - SAD light Therapy

Príliš veľa spánku, prejedanie sa, či málo energie. Sezónna afektívna porucha (Seasonal Affective Disorder – SAD) sa prejavuje zmenami nálad a správania, nezodpovedajúcimi žiadnym reálnym situáciam v živote človeka, jej korene sú hlboko v planetárnej mechanike, dostavuje sa v zime a súvisí s dočasným úbytkom slnečných lúčov. V túto jar, keď sú každoročné dôvody na úpadok ducha inovatívne doplnené o ďalšie, pripravil Michal Mitro, vynálezca a výtvarný umelec, inštaláciu, ktorá na biochemicky spôsobený smútok zaútočí fyzikálne koncipovanými zbraňami – liečivým svetlom. Stroj na navracanie dobrej nálady je v Galérii Tabačka osadený do prostredia syntetickej , „autorskej“ obývačky. Obývačka je miestnosť určená na oddych, zábavu či budovanie vzťahov s hosťami. Prekročenie prahu obývačky prerušuje pracovný režim – s výnimkou upratovacích či iných domácich prác. Obývačka slúži telesnému blahu a duševnému pokoju ľudí, aj prostredníctvom technológií. Lampy, radiátor, klimatizácia, zvlhčovač vzduchu, to všetko sú neodmysliteľné technologické súčasti stroja na bývanie, bez ktorých by bol komfort a účel obývačky, zahrabaný pod hŕbami kobercov, vankúšov a kníh, pri pohľade na smutný zhasnutý televízor. Inštalácia v Galérii Tabačka predstavuje harmóniu poriadku, oddychu a autorskej technológie v typickom vizuálnom prejava Michala Mitra, ktorý vycházda z apropriácie a manipulácie všednosti spôsobom, pri ktorom si návštevník často kladie okrídlenú otázku, či sa díva na náhodné zoskupenie rastlín alebo umeleckú inštaláciu. Pod touto všednosťou sú však schované liečivé dary v podobe zvukových a svetelných vĺn. Michal Mitro (1989) je post-mediálny autor pracujúci s vizuálnym jazykom apropriácie priestoru, hmoty a času a vytvárania technologických prototypov. Jeho sonické a performatívne inštalácie otvárajú globálne environmentálne i spoločenské témy, pracujú s kognitívnym i emočným prežívaním diváka. 

Michal Mitro – SAD light Therapy

kurátor Samuel Velebný

trvanie výstavy:  23.4. 2021 – 11.5. 2021

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výstava

Michal Mitro - SAD light Therapy

22. 04. 2021

Príliš veľa spánku, prejedanie sa, či málo energie. Sezónna afektívna porucha (Seasonal Affective Disorder – SAD) sa prejavuje zmenami nálad a správania, nezodpovedajúcimi žiadnym reálnym situáciam v živote človeka, jej korene sú hlboko v planetárnej mechanike, dostavuje sa v zime a súvisí s dočasným úbytkom slnečných lúčov. V túto jar, keď sú každoročné dôvody na úpadok ducha inovatívne doplnené o ďalšie, pripravil Michal Mitro, vynálezca a výtvarný umelec, inštaláciu, ktorá na biochemicky spôsobený smútok zaútočí fyzikálne koncipovanými zbraňami – liečivým svetlom. Stroj na navracanie dobrej nálady je v Galérii Tabačka osadený do prostredia syntetickej , „autorskej“ obývačky. Obývačka je miestnosť určená na oddych, zábavu či budovanie vzťahov s hosťami. Prekročenie prahu obývačky prerušuje pracovný režim – s výnimkou upratovacích či iných domácich prác. Obývačka slúži telesnému blahu a duševnému pokoju ľudí, aj prostredníctvom technológií. Lampy, radiátor, klimatizácia, zvlhčovač vzduchu, to všetko sú neodmysliteľné technologické súčasti stroja na bývanie, bez ktorých by bol komfort a účel obývačky, zahrabaný pod hŕbami kobercov, vankúšov a kníh, pri pohľade na smutný zhasnutý televízor. Inštalácia v Galérii Tabačka predstavuje harmóniu poriadku, oddychu a autorskej technológie v typickom vizuálnom prejava Michala Mitra, ktorý vycházda z apropriácie a manipulácie všednosti spôsobom, pri ktorom si návštevník často kladie okrídlenú otázku, či sa díva na náhodné zoskupenie rastlín alebo umeleckú inštaláciu. Pod touto všednosťou sú však schované liečivé dary v podobe zvukových a svetelných vĺn. Michal Mitro (1989) je post-mediálny autor pracujúci s vizuálnym jazykom apropriácie priestoru, hmoty a času a vytvárania technologických prototypov. Jeho sonické a performatívne inštalácie otvárajú globálne environmentálne i spoločenské témy, pracujú s kognitívnym i emočným prežívaním diváka. 

Michal Mitro – SAD light Therapy

kurátor Samuel Velebný

trvanie výstavy:  23.4. 2021 – 11.5. 2021

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.