Výstava

Pavol Červeniak, Šimon Meszároš: 12 020 /(d)otvorený ateliér

Vo formáte (d)otvoreného ateliéru pod (ne)vedením Pavla Červeniaka (BJ) a Šimona Meszárosa (KE) skúšame, či sa dá za týždeň prázdna galéria premeniť na plnohodnotnú výstavu s vernisážou, workshopy, performanciami a ktovie čím ešte.

Tématika názvu 12 020 vychádza z tézy Cerazeho Emiliana, že kalendár by sa mal posunúť minimálne o 10 000 rokov dozadu, aby sme mohli plne vnímať celú, tzv. Ľudskú éru, ktorá sa symbolicky datuje od nálezu prvého kamenného chrámu (Ghobekli Theppe, viac než 12 000 rokov pnl.). Nazeranie na svet ľudí z tejto perspektívy odkrýva mnoho tajomstiev našej minulosti, ktoré prebúdzajú zvedavosť a pokoru pred existenciou našich predkov. Takto „posunutý“ HUMAN ERA CALENDAR je manifestom vizionárstva, kritického myslenia a tvorivosti, preto túto tézu použijeme ako odrazový mostík.

Každý deň prebieha prameňom, či už to budú jaskynné maľby, ukážky kretívneho procesu alebo ukážky zo súčasnej popkultúry. To aplikujeme na tvorivý brainstorming, kresbu, concept art, animáciu, projekciu, linoryt, výrobu súdobých totemov… Súčasťou 10-dňového programu sú aj animačné workshopy, keďže časová os animátora je ideálny nástroj na pojednanie o časovej osi života ľudstva na tejto planéte.

Pavol Červeniak, Šimon Meszároš: 12 020 /(d)otvorený ateliér

trvanie workshopov: 20.-29.1.2020

finisáž/AV show: 29.1.2020 o 19:00

Výstava

Pavol Červeniak, Šimon Meszároš: 12 020 /(d)otvorený ateliér

28. 01. 2020

Vo formáte (d)otvoreného ateliéru pod (ne)vedením Pavla Červeniaka (BJ) a Šimona Meszárosa (KE) skúšame, či sa dá za týždeň prázdna galéria premeniť na plnohodnotnú výstavu s vernisážou, workshopy, performanciami a ktovie čím ešte.

Tématika názvu 12 020 vychádza z tézy Cerazeho Emiliana, že kalendár by sa mal posunúť minimálne o 10 000 rokov dozadu, aby sme mohli plne vnímať celú, tzv. Ľudskú éru, ktorá sa symbolicky datuje od nálezu prvého kamenného chrámu (Ghobekli Theppe, viac než 12 000 rokov pnl.). Nazeranie na svet ľudí z tejto perspektívy odkrýva mnoho tajomstiev našej minulosti, ktoré prebúdzajú zvedavosť a pokoru pred existenciou našich predkov. Takto „posunutý“ HUMAN ERA CALENDAR je manifestom vizionárstva, kritického myslenia a tvorivosti, preto túto tézu použijeme ako odrazový mostík.

Každý deň prebieha prameňom, či už to budú jaskynné maľby, ukážky kretívneho procesu alebo ukážky zo súčasnej popkultúry. To aplikujeme na tvorivý brainstorming, kresbu, concept art, animáciu, projekciu, linoryt, výrobu súdobých totemov… Súčasťou 10-dňového programu sú aj animačné workshopy, keďže časová os animátora je ideálny nástroj na pojednanie o časovej osi života ľudstva na tejto planéte.

Pavol Červeniak, Šimon Meszároš: 12 020 /(d)otvorený ateliér

trvanie workshopov: 20.-29.1.2020

finisáž/AV show: 29.1.2020 o 19:00