aktuality – 28. októbra 2020

Celoplošné testovanie v Tabačke

Tabačka Kulturfabrik sa počas nasledujúcich dvoch víkendov stane jedným z miest, kde sa na území mesta Košice uskutoční celoplošné testovanie. V nasledujúcich dňoch prebehne príprava priestorov a označovanie jednotlivých zón pohybu. Informácia pre vás, ktorí sa chystáte na testovanie práve do priestoru Tabačky je, že vstup na test bude cez hlavnú bránu. Z dvora vás ďalej  budú navigovať členovia testovacieho tímu.

Naša nezávislá občianska iniciatíva poskytne vlastné materiálne aj personálne kapacity a priestory, ktoré máme v prenájme pre tento druh aktivity z jednoduchého dôvodu. Cítime sa byť neoddeliteľnou súčasťou Košíc a nedávno realizovaný prieskum potvrdil, že oslovení respondenti vnímali Tabačku Kulturfabrik rovnako “ako miesto, ktoré spája ľudí”, “je srdcom mesta” a “unikátnym priestorom v Košiciach”, súčasťou toho je pre nás aj zodpovednosť, angažovanosť, spolupráca a vôľa pomôcť, ak si to situácia vyžaduje.

Z rovnakého dôvodu sa aj niektorý z členov tímu Tabačka Kulturfabrik prihlásili ako dobrovoľníci a budú počas testovania pomáhať tam, kde to bude potrebné. To všetko v nádeji, že sa na Slovensku podarí situáciu čím skôr stabilizovať a my aj ďalšie kultúrne inštitúcie budeme môcť opäť privítať svojich divákov a vrátiť sa ku spoločným stretnutiam, ktoré nám tak veľmi chýbajú.