Koncert

COUCOU CHLOE: 'Fever Dream' tour

So 21. októbra 2023 / 19:00

So 21. októbra 2023 / 23:59

Jeden z najzaujímavejších hlasov experimentálneho rapu na svete v októbri v košickej Tabačke!

Temný pôvab a zvrátená romantika, vysoká móda a emocionálny voyeurizmus – vitajte v trblietavom, neustále prekvapujúcom svete COUCOU CHLOE, kde elegantné, pružné rytmy stoja bok po boku so svadobnými šatami a kvetinovými kyticami, a zakázané, futuristické zvuky sú konštantne vyvracané šokujúcimi momentmi lyrickej intenzity.  

Na svojom pripravovanom projekte FEVER DREAM, ktorý vydáva sama, COUCOU CHLOE uvoľňuje celé spektrum svojich emócií. “Jeden fanúšik nemôže intenzívne vnímať každú moju pieseň, ale chcem, aby počúvali hudbu a cítili sa ako doma, cítili sa pochopení alebo cítili aspoň niečo.” konštatuje COUCOU CHLOE.

“Nesnažím sa vytvoriť niečo, čo by znelo “sviežo” alebo “novo”, chcem
aby ľudia viac počuli môj hlas, pretože mám pocit, že sú veci, ktoré chcem vyjadriť slovami jasnejšie, ako som to robila predtým. Práve teraz je to to, kam sa zvukovo dostávam.”

Na albume FEVER DREAM COUCOU CHLOE ukazuje vývoj svojej
technickej zručnosti a umeleckých schopností a zároveň sa ponára ešte hlbšie do seba samej, skúmajúc niterné straty, vnímanie času, zvrátenú romantiku a omnoho viac. “Inšpiráciou novej hudby/projektu je život. Čím viac rastiete a chápete život a zložitosť svojich emócií, tým viac to dokážete vyjadriť. Takmer všetko, čo som prežila, sa stalo materiálom o ktorý sa môžem podeliť.”
 

Repertoár COUCOU CHLOE žije v temnom srdci klubovej hudby, od vysokoenergetického útoku jej nedávneho remixu skladby “Stupid Love” od Lady Gaga pre jej projekt Dawn of Chromatica až po podmanivé, strunové, priestorové kompozície jej raných albumov. Jej chaotické živé vystúpenia anihilovali koncertné sály na troch kontinentoch, naposledy v neslávne známej berlínskej Herrensaune a v špeciálnej A/V kapsule pre festival Sonar. COUCOU CHLOE je zakladajúcou členkou vplyvného kolektívu NUXXE spolu so Sega Bodega a Shygirl, jej prácu ocenila tlač a módny priemysel na medzinárodnej úrovni, pričom sa objavila na fotografiách pre časopisy ako Highsnobiety, i-D a na obálke L’Officiel Paris a spolupracovala s dizajnérskymi domami ako Prada, Gucci a Lanvin. 

Zaffer 9

Za menom Zaffer 9 sa skrýva československé duo vyznačujúce sa predovšetkým spevom a krikom v doprovode post-clubovej elektroniky. Z9 kombinujú prvky witch housu so žánrami ako hyperpop, glitchcore, a techno, čím vytvárajú až bizarné stretnutie hravosti a temnoty. Tento organický vývoj si môžee vypočuť na ich debutovom EP MILK.

wyme

Slovenská DJka wyme sa špecializuje na mixovanie globálnej klubovej hudby, inšpirovanej popom aj experimentálnym štýlom. Jej DJ sety vynikajú mixom medzi moderným tranceom, qcom a latino-americkými melódiami. Rozbehla platformu xeno-, ktorá zastrešuje práve rôzne formy klubovej hudby a rovnoprávne zastúpenie žien a LGBTI+ umelcov a umelkýň v klubovom prostredí. Má za sebou vystúpenia v Berlíne (debut v HÖR), Budapešti, Viedni, Prahe a aj doma v Bratislave

Lineup: 

20:00 HOUSEWIFE9

21:00 Zaffer 9

22:00 Coucou Chloe

23:00 wyme

 

Vidíme sa pod stage 21. októbra!

___

One of the most interesting voices of experimental rap in the world in October at Tabačka Kulturfabrik in Košice!

Dark glamour and twisted romance, high fashion and emotional voyeurism – welcome to the glittering, ever surprising world of COUCOU CHLOE, where slinky, supine beats sit side by side with wedding dresses and floral bouquets, and forbidding, futuristic sounds are thrown off-kilter by moments of shocking lyrical intensity. 

On her forthcoming, self-released project, FEVER DREAM, COUCOU CHLOE is unleashing the full spectrum of her emotions. “One fan can’t feel intensely about every song I make, but I just want them to listen to the music and be like, ‘I felt at home’ and ‘I felt understood’ or ‘I felt something’.” COUCOU CHLOE states.

“I’m not trying to make something that sounds “fresh” or “new” I want people to hear my voice more today because I feel like there are things I want to express with words more clearly than I used to. Right now, that’s where I’m reaching sonically.”

Across FEVER DREAM, COUCOU CHLOE flexes the evolution of her technical prowess and artistic skillset while plunging even deeper into herself, exploring visceral loss, perception of time, twisted romance, and beyond. “The inspiration behind the new music/project is life. The more you grow and understand living and the complexities of your emotions, the more you can express that. Almost everything I’ve experienced has become material for me to share.”

From the high energy assault of her recent remix of Lady Gaga’s ‘Stupid Love’ for her Dawn of Chromatica project to the haunting, strung-out, spacious compositions of her early releases, COUCOU CHLOE’s repertoire lives at the dark heart of club music. Her chaotic live performances have seen her annihilate venues across three continents, most recently for Berlin’s infamous Herrensauna and in a special A/V capsule for Sonar Festival. A founding member of the influential NUXXE collective alongside Sega Bodega and Shygirl, COUCOU CHLOE’s work has been lauded by the press and fashion industry internationally, seeing her shot for magazines like Highsnobiety, i-D and the cover of L’Officiel Paris, and collaborate with design houses like Prada, Gucci and Lanvin.

See you by the stage on October 21st!

Zaffer 9 

Zaffer 9 brings tenderness into aggressive chaos. Their LIVE performance consists of bubbling beats full of glitches and vocal accompaniment that will either embrace you or give you a slap in the face.

wyme

Slovak DJ wyme specializes in mixing global club music, inspired by both pop and experimental styles. Her DJ sets stand out with a mix between modern trance, qcom and Latin-American tunes. She started the xeno- platform, which specifically represents different forms of club music and equal representation of women and LGBTI+ artists in the club environment. She has performed in Berlin (debut at HÖR), Budapest, Vienna, Prague and also at home in Bratislava

Lineup: 

20:00 HOUSEWIFE9

21:00 Zaffer 9

22:00 Coucou Chloe

23:00 wyme

Vstup: 14 € Early birds / 16 € predpredaj / 19 € na mieste