Koncert

Papyllon+Never sol

St 20. decembra 2023 / 19:30

St 20. decembra 2023 / 23:00

Kapela Papyllon od jej vzniku v roku 2010, patrí k stabilným pilierom Slovenskej hudobnej scény. Posledný album s eponymným názvom Papyllon z roku 2017, si získal priazeň kritikov aj verejnosti. Medzičasom pod holandským vydavateľstvom TCBYML vydali tri single, ktoré rotovali v prešovských aj zahraničných rádiách. Pätica má za sebou úspešné dobrodružné turné po východnej Európe a Pobaltí, no v minulosti sa objavila aj na festivaloch Rock for People, Grape, Sharpe či Bush. My sa však už môžeme tešiť na druhý album, ktorý kapela vydá v novembri 2023 a 20. decembra ho predstaví aj u nás vo Fabrik Space.

Never Sol je pseudonym Sáry Vondráškovej – hudobníčky, skladateľky a producentky z Prahy, Česká republika. Vo svojej hudobnej praxi sa v súčasnosti venuje najmä kombinácii vokálu so syntetizátormi. Hľadá dekonštrukciu vo formách, poháňaná a inšpirovaná drsnými hlukovými ostrými zvukmi s temnými drsnými dronovými prvkami, skúma vzťah medzi krehkosťou a masívnosťou zvuku a za kľúčový prvok a lynč pri vytváraní emocionálneho kontextu a prostredia pre poslucháča považuje čas a prácu s ním.

EN:

Since its formation in 2010, Papyllon has been one of the stable pillars of the Slovak music scene. The last album with the eponymous title Papyllon from 2017, won the favour of critics and the public. In the meantime, they have released three singles under the Dutch label TCBYML, which have been in rotation on radio stations in Slovakia and abroad. The five-piece  had a successful adventure tour of Eastern Europe and the Baltics, but has also appeared at Rock for People, Grape, Sharpe and Bush festivals in the past. We, however, can already look forward to the band’s second album, which will be released in November 2023 and will be presented  at Fabrik Space on 20 December.

Never Sol is the alias of Sara Vondraskova- musician, composer and producer based in Prague, Czech Republic. In her musical practise she is now mainly interested in combining vocal with synthesizers. Searching for deconstruction in forms, driven and inspired by rough noisy sharp sounds with dark harsh drone elements, she is exploring the relationship between fragility and massiveness of sound and finds time and work with time as the crucial element and lynchpin when creating an emotional context and environment for the listener.

Lineup: 

19:00 doors 

19:30 Never Sol 

20:30 Papyllon 

 

Vstup: 9€ (predpredaj) / 10€ (na mieste)