Koncert

Personal Trainer (NL) + Neboj (Tapes)

So 17. februára 2024 / 19:30

So 17. februára 2024 / 23:59

Holandský septet Personal Trainer chrlí skladby, ktoré znejú ako všetky vaše obľúbené indie rockové hviezdy zabalené do veľkých popových žalmov. Jedným z vrcholov kariéry kapely bolo 24-hodinové (!) vystúpenie v legendárnom amsterdamskom popovom chráme Paradiso. Po vydaní debutového EP Gazebo na Holm Front v roku 2021 kapela vydala svoju prvú plnohodnotnú LP platňu Big Love Blanket. Album, nahraný a produkovaný v priebehu niekoľkých štúdiových sessions s koproducentom Casperom van der Lansom, prináša sviežu popovú citlivosť a dobrodružné produkčné hodnoty do piesní, ktoré boli dobre vyladené na pódiu.

V rokoch formovania kapely sa na pódiu vystriedali odvážni scénickí hudobníci, pričom Willem Smit – dirigent a roztlieskavač kapely – bol jej sympatickou ústrednou postavou. Ale teraz, s vystúpeniami na festivaloch ako SXSW (USA), Eurosonic (NL), End of the Road Festival (UK), Great Escape (UK), Wilderness (UK) a Best Kept Secret za pásom Personal Trainer, sa rodiaci sa stav kapely stmelil do stabilnej sedemčlennej zostavy: Spolu so Smitom kapelu tvoria Kilian Kayser (bicie), Leon Harms (gitary), Kick Kluiving (bicie), Franti Maresova (gitara/vokály), Ruben van Weegberg (basgitara) a Abel Tuinstra (klávesy/syntetizátory).

Support: Neboj (Tapes) je Bratislavská kapela ktorá vytvára vo svojej skúšobni “neskutočne neopísatelnú” hudbu, ktorá v sebe ukrýva širokú škálu zvukov a žánrov. Od jemných popových skladieb až po jazz, punk a všetko čo si poslucháč dokáže predstaviť… Jednoducho brutálne. Navyše čoskoro sa od tejto skupiny dočkáme debutového EP. 

Liveurope: prvá celoeurópska iniciatíva na podporu koncertných venues v ich úsilí o propagáciu začínajúcich európskych umelcov.
Projekt Liveurope je spolufinancovaný programom Európskej únie Kreatívna Európa.

EN:
Dutch septet Personal Trainer churn out songs that sound like all your favorite indie rock luminaries jam-packed into big-beaming pop psalms. One of the band’s early career highlights was a 24-hour (!) performance at Amsterdam’s legendary pop temple Paradiso. After releasing their debut EP Gazebo on Holm Front in 2021, the band released their first full-length LP Big Love Blanket. Recorded and produced in the span of several studio sessions with co-producer Casper van der Lans, the album brings a fresh pop sensibility and adventurous production values to songs that have been well-honed on the stage.

The band’s formative years were marked by a revolving door of plucky scenesters, with Willem Smit – the band’s conductor and cheerleader – as its affable pivot figure. But now with shows at festivals such as SXSW (US), Eurosonic (NL), End of the Road Festival (UK), Great Escape (UK), Wilderness (UK) and Best Kept Secret under Personal Trainer’s belt, the band nascent state-of-flux has cemented into a steady seven-piece: along for the ride with Smit, the band consists of Kilian Kayser (percussion), Leon Harms (guitars), Kick Kluiving (drums), Franti Maresova (guitars/vocals), Ruben van Weegberg (bass), and Abel Tuinstra (keys/synths).

 

Support: Neboj (Tapes) is a band from Bratislava that creates “incredibly indescribable” music with a wide range of sounds. From soft indie tunes to jazz, punk, and everything you can imagine… Moreover, we can soon expect the debut EP from this band.

Liveurope: the first pan-European initiative to support concert venues in their efforts to promote emerging European artists.

Liveurope is co-funded by the Creative Europe programme of the European Union.

Vstup: 11 € (predpredaj) / 13 € (na mieste)