aktuality – 25. októbra 2023

HUMAN VOTE: Vyhlásenie výsledkov zinscenovaných volieb, ktoré organizovalo umelecké pohnutie HUMAN WAVE

Košice: HUMAN VOTE bola inscenovaná voľba medzi strachom & slobodou,  rozumom & vášňami, izoláciou & otvorenosťou. Deň pred “skutočnými” voľbami zorganizovalo umelecké pohnutie HUMAN WAVE voľby, ktoré mali pomôcť voličom zamyslieť sa nad tým, s akými emóciami volia. Nešlo o to, zvoliť si konkrétneho kandidáta alebo stranu, ale o to zvoliť si medzi prostými pocitmi, medzi jednoduchými postojmi, konkrétne HNEV & ĽUDSKOSŤ. Voľby sa uskutočnili 29.9.2023 v Tabačke kulturfabrik alebo v rovnakom dátume aj online na stránke https://www.humanwave.sk/.

Pozrite si naše video s vyhlásením k voľbám

Výsledky volieb skončili v percentuálnom pomere:

92,67% ľudskosť

7,33% hnev.

V rámci volieb sa do projektu prihlásilo aj 19 dobrovoľníkov zo širokej verejnosti, ktorí sa stanú prvým “občanstvom“ ostrova pozitívnej deviácie s názvom HUMAN WAVE.

Ďalším výstupom pohnutia bude multižánrové predstavenie, ktoré sa uskutoční v Tabačke Kulturfabrik 18.11. o 19:00. 

Akcia bola súčasťou Kampane chcem tu zostať.