Mechanizmy k dohode

Experimentálny medzinárodný projekt založený na výnimočnom výskume. Približuje mechanizmy, ktoré v minulosti podnietili vznik železničnej trate Silesia Cracovia Karphaty.

 

Mechanizmy k dohode je projektom kolektívnej medzinárodnej viacžánrovej tvorby. Je založený na výnimočnom výskume, ktorý sa zaoberá motívmi, ovplyvňujúcimi politické dejiny Európy. Analyzuje vývoj politického kontextu, ktorý podnietil vznik i zánik medzinárodnej železničnej trate Silesia Cracovia Karphaty. Viedla cez Krakov, Košice a Budapešť, spájala Varšavu s Bukurešťou. Medziodborový výskum vo forme nadväzujúcich rezidenčných pobytov je zameraný na politické motívy ovplyvňujúce existenciu tejto trate počas štyroch období. Výstupy projektu sú prezentované vo viacerých krajinách. Projekt rozvíja trvalé pracovné a osobné vzťahy s partnermi propagáciou spoločnej tvorby umelcov, ktorí majú rozličný pôvod a svetonázor. Myšlienka, umožňujúca vytvorenie pevnej medzinárodnej siete umeleckej tvorby, demonštruje súčasne rozmanitosť a bohatstvo Európanov.