aktuality – 06. septembra 2022

Medziscéna prepojí Štátne divadlo Košice a Tabačku Kulturfabrik

Podpisom memoranda o spolupráci a uvedením divadelného predstavenia
Brave New life na Malej scéne Štátneho divadla Košice sa na začiatku novej divadelnej sezóny spustí
nový projekt MEDZISCÉNA, ktorý prepojí dve významné kultúrne inštitúcie v meste – nezávi,slé
kultúrne centrum Tabačka Kulturfabrik a Štátne divadlo Košice.

„Cieľom projektu je nadviazať systematickú spoluprácu medzi neziskovou organizáciou Tabačka
Kulturfabrik a štátnou príspevkovou organizáciou ministerstva kultúry – dvoch významných kultúrnych
inštitúcií zameraných aj na prezentáciu a propagáciu súčasného dramatického a tanečného umenia,“
hovorí Andrej Petrovič, umelecký šéf baletu súčasného tanca ŠDKE. Spustením spoločných
koordinovaných krokov v oblasti programu chcú obe centrá kultúry v Košiciach dosiahnuť synergický
efekt, zvýšiť efektivitu a dopad svojich aktivít smerujúcim k divákom aj tvorcom zapojeným do
jednotlivých programov. Zároveň chcú obyvateľom a návštevníkom mesta ponúknuť možnosť
nahliadnuť do rozdielov a prienikov zriaďovanej a nezriaďovanej kultúrnej inštitúcie a využiť možnosti
ich vzájomného dopĺňania sa s cieľom podpory a rozvoja tanečného a scénického umenia v Košiciach.
Podľa umeleckého riaditeľa Tabačky Kulturfabrik Petra Radkoffa sa aktivity nového projektu zamerajú
nielen na súčasných divákov a návštevníkov divadla a nezávislého kultúrneho centra, ale aj na
odbornú verejnosť, študentov a študentky umeleckých škôl z Košíc a košickú nezávislú umeleckú
scénu. „Medziscéna vznikla z potreby spolupráce a s ambíciou ponúknuť návštevníkom oboch
inštitúcií nové divácke príležitosti, prepojiť naše publiká a vytvoriť priestor pre spoločné tvorivé aj
vzdelávacie aktivity určené profesionálnej aj laickej verejnosti.“ dodáva Zuzana Psotková, kurátorka
divadelného programu kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik .

Projekt Medziscéna spustí už v úvode novej divadelnej sezóny, vo štvrtok 8. septembra, uvedenie
divadelného predstavenia Brave New Life na Malej scéne Štátneho divadla Košice. Predstavenie vzniklo
pred dvoma rokmi v koprodukcii dvoch nezávislých kultúrnych centier – Cooltour z Ostravy a Tabačky
Kulturfabrik, v súčasnosti je uvádzané v spolupráci s MOVE Ostrava. Pôvodný neklasický divadelný text
z pera Michaely Zakuťanskej sa opiera o príspevky z internetových diskusií a stránok a tvorí tak
metatext zložený zo shitstormu, v ktorom sa dnešný človek stráca.