NÁVRAT VODY DO MESTA (22. – 23. 6. 2013)

Unikátny projekt symbolického, imaginárneho návratu vody do centra Košíc, ako nevyhnutnej súčasti života v meste. Bývalé koryto rieky, „tečúce“ centrom mesta, oživené pešími návštevníkmi a množstvom umeleckých akcií.

 

Veľký umelecký Návrat vody do mesta, ktorý sa uskutočnil 22.a 23 júna 2013 bol projekt, ktorý doposiaľ nemá v metropole východu obdobu. Nadväzoval na fakt, že Mlynský náhon s vodou z ramena rieky Hornád tvoril dôležitú súčasť života Košičanov už v stredoveku. Ešte v minulom storočí sa v bývalom koryte rieky kúpali deti. Voda vháňala do mesta život. Širokej verejnosti sa počas priebehu projektu uvoľnil na viac ako 24 hodín priestor od kruhového objazdu pri Tabačke až po Jakabov palác na Mlynskej ulici. Organizátori tam spoločne s vystavujúcimi umelcami, hercami, hudobníkmi, tanečníkmi a športovcami vytvorili ilúziu dňa „pri vode“. Mestská pláž, umelecké inštalácie, kaviarničky, malé obchodíky, športové aktivity a hrajúce sa deti. Pokojná atmosféra stretnutí, oddychu a zábavy, ale aj vážne diskusie o budúcnosti mesta. Príležitosť vyjadriť svoj občiansky názor na možnosť prinavrátiť rameno Hornádu do pôvodného koryta v centre Košíc.