PLAY AGAIN! – GAMES AND CULTURE

Prvý slovenský seminár zameraný na kultúru hrania digitálnych hier s medzinárodnou účasťou prednášajúcich, odbornými workshopmi a sprievodnými kultúrnymi podujatiami.

 

Seminár Play Again! – Games and Culture vznikol v rámci výmenného programu pre strednú a východnú Európu, iniciovaného Švajčiarskym umeleckým koncilom a Pro Helvetiou vo Varšave. Prvého seminára sa zúčastnili profesionáli zo Švajčiarska, Srbska i Slovenska. Projekt bol určený študentom a mladým profesionálom, ktorí sa zaujímajú o problematiku gamingu, ale i samotným “gamerom”, teda nadšencom pre rôzne typy hier. Takisto bol unikátnou príležitosťou pre verejnosť objaviť svet umenia v rámci hier. Program postavený na krátkych prednáškach a diskusiách ukázal, že aj hry môžu pôsobiť ako umelecká platforma prepojená s výtvarným umením, divadlom a hudbou. Seminár sa uskutočnil v spolupráci s Tabačkou Kulturfabrik a občianskym združením Cinefil.