aktuality – 03. júla 2020

Tabačku už len tak neprehliadnete

V Tabačke sa už päť rokov snažíme vyriešiť problém s vonkajším označení budovy. Náš pôvodný návrh žiaľ nebol schválený pamiatkovým úradom, čo plne akceptujeme. Začali sme preto hľadať iné, kreatívne riešenie, ktoré by vyriešilo náš problém s označením budovy a zároveň by nedošlo k porušeniu stanoviska Krajského pamiatkového úradu.

Riešenie sme našli v guerilla marketingu, ktorý je v zahraničí veľmi obľúbený. Náš nápad oslovil firmu Lavacom a tak sme sa spoločne pustili do jeho realizácie. Dnes budovu Tabačky Kulturfabrik už len tak neprehliadnete, má totiž nové kreatívne označenie.

Veľká vďaka patrí mestu Košice a DPMK, ktorý nám poskytli stĺpy v ich správe na realizáciu umeleckej inštalácie slúžiacej ako označenie budovy kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik, ale predovšetkým firme Lavacom a obzvlášť Erikovi Rakičovi, bez ktorých by realizácia nebola možná.