Nábor dobrovoľníčiek a dobrovoľníkov – Živá knižnica Košice

Projekt Živá knižnica sme v Tabačke začali realizovať pred rokom. Keďže však samé, či sami nestačíme rásť spolu s Živou knižnicou, potrebujeme aj vašu pomoc. Ak by ste sa chceli dočítať viac o živej knižnici môžete tak urobiť tu: http://www.tabacka.sk/sk/1700176/ziva-kniznica a anglicky čítajúce a čítajúci aj tu: http://humanlibrary.org

Čo ponúkame?

 • Možnosť získať cenné skúsenosti a kontakty
 • Možnosť získať certifikát o získaných zručnostiach overený Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Možnosť pracovať v tíme mladých, no skúsených ľudí
 • Zmysluplnú dobrovoľnícku činnosť, pri ktorej môžeš stretnúť zaujímavých ľudí
 • Vstup na vybrané podujatia organizované Tabačkou kulturfabrik zadarmo
 • Iné podľa dohody

Koho hľadáme?

 • Dobrovoľníčky a dobrovoľníkov, ktoré/í sú otvorené/í konfrontácii vlastných predsudkov
 • Dobrovoľníčky a dobrovoľníkov, ktoré/í sú po zácviku schopné/í pracovať samostatne, ale aj v tíme a k zvereným úlohám pristupujú zodpovedne
 • Osoby, ktoré baví učenie sa nových vecí a práca s ľuďmi
 • Podmienkou je absolvovanie vzdelávania v dňoch 5.-6. mája 2018

Výhodou, ale nie podmienkou sú: príslušnosť k marginalizovanej skupine, predchádzajúca skúsenosť s prácou s ľudmi, či ľudskými právami, štúdium humanitného odboru, znalosť cudzích jazykov,

Pozície:

 • Koordinátor/ka Živej knižnice
 • Má 18 a viac rokov
 • Venuje dobrovoľníckej činnosti cca. 5 hodín týždenne
 • Zúčastňuje sa na tímových stretnutiach raz do týždňa
 • Vyhľadáva, komunikuje a realizuje vstupné rozhovory s Živými knihami
 • Vypomáha aj ako knihovníčka/knihovník počas Živých knižníc

Knihovníčka/knihovník

 • Bez vekového obmedzenia (do 18 rokov so súhlasom zákonného zástupcu)
 • Počas udalostí Živej knižnice pomáhajú s produkciou, logistikou a komunikáciou s čitateľmi

Prihlasovací formulár

Kontakt: zivakniznica@tabacka.sk