TÝKA SA NÁS TO (2014)

Medzinárodný projekt podporujúci angažovanosť a záujem mladej generácie o dianie vo svojom okolí. Uvedomenie, že sa nás to týka, je prvým krokom k vylepšeniu prostredia, v ktorom žijeme.

 

Projekt s podporou v rámci programu Mládež v akcii, na ktorom participujú štyri skupiny mladých ľudí
z Čiech a Slovenska vo veku od 15 do 25 rokov. Každá zo skupín si vybrala niekoľko tém na lokálnej úrovni, ktoré mapovala a následne spracovávala pod lektorským vedením v rámci workshopov (hip-hop, street art, graffiti, slam poetry). Cieľom bolo ponúknuť mladým ľuďom so záujmom o umenie možnosť angažovať sa pre zmeny vo svojom okolí. Aktivity prebiehajú v spolupráci so zástupcami miestnej samosprávy, profesionálnymi umelcami a odborníkmi na danú tému. Medzi kľúčové aktivity patrili verejné diskusie, medzinárodné stretnutia mládeže a prezentácie výstupov z workshopov. Záverečný putovný festival celého projektu sa konal v Košiciach, Banskej Bystrici a Prahe počas júna 2014.