aktuality – 27. apríla 2018

Výstava Adama Macka predstavuje aktuálny príklad body artu

Ľudia v bolesti nám jednoducho ukazujú, že majú právo na to, aby sme ich brali vážne.

V priestore Tabačka Gallery otvoríme v pondelok 30. apríla 2018 prvú ucelenú samostatnú výstavu Adama Macka, nazvanú 404 / artist not found. Predstavuje výber performancií a ich záznamov v objekte, videu, printe a vo fotografii. Diela mladého autora, ktorí žije a tvorí v Levoči, sú aktuálnym príkladom body artu. Venisáž sa uskutoční o 19:00 h. Výstava potrvá do konca mája.

Podľa kurátorky výstavy Ivany Komanickej, vystavené diela sú priamou reakciou na situáciu nastupujúceho umelca v ére neoliberálneho kapitalizmu a vynútenej kreativity na zviditeľňovanie, autenticitu či motiváciu: „Autor tieto procesy performatívne zaznamenáva. Zachytáva prechodný stav sebavytvárania pred tým, než umelec podľahne konvenciám, očakávaniam, faktoru rozpoznania, inštitúciám a trhu, a stáva sa súčasťou umeleckej prevádzky.“

Krátko po ukončení akadémie a bez vlastného ateliéru s otázkou, čo zostáva z tvorby po strate predchádzajúceho zázemia, sa ocitá umelec v pozícii „holého života“. V snahe koncentrovať sa na tento život, vzniká séria performancií, v ktorých autor testuje hranice fyzickej záťaže. Dvojmesačný dvojfázový športový tréning s redukovaným príjmom potravy, sizyfovská práca v lese, exhumovanie svojho tetovania. Vo svojich abstraktných performanciách často využíva gesto a choreografiu, ktorá vzniká použitím limitovaných gest a ich zasadením do priestoru.

„Výstava 404 / artist not found je svojim spôsobom kryptická výstava, je záznamom (meta)fyzickej práce, ktorú umelec vykonáva, aby sa dostal k umeniu. Je vstupovaním do priestoru absencie, ktorou je priestor súčasného umenia. Tematizuje performativitu ako predpoklad a rámec umeleckého diela. Paradox nemožnosti stať sa tým, čím by mal byť, ale predstavuje proces dozrievania. Na výstave možno zbadáme prízrak, ale nakoniec opakovane nachádzame autora,“ dodáva I. Komanická.

Adam Macko (*1989, Levoča) je absolvent Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, ateliér Maľby (prof. Stanislav Balko) a Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, katedra Výtvarných umení a intermédií, ateliér Grafiky a experimentálnych techník (prof. Peter Rónai, akad. mal.). V rámci platformy Nová skutočnosť sa prezentoval na kolektívnych výstavách v Krokus Gallery (BA) a v Stredoslovenskej galérii (BB). Pracuje ako kurátor v EQO (Priestor interaktívnej kultúry) v Spišskom Hrhove. Žije a tvorí v Levoči.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.