aktuality – 09. januára 2020

2020 v Tabačke Kulturfabrik – rok naplnených príležitostí

Kultúrne centrum Tabačka Kulturfabrik a jeho návštevníkov čaká zaujímavý rok, plný výziev, zmysluplných stretnutí a inšpiratívneho programu. Za všetkým čo v našom centre počas roka uvidíte a zažijete stojí tím Tabačky, ktorý sa skladá z mladých ľudí, ktorí sa rozhodli svoje schopnosti a talent investovať do práce v kultúrnej inštitúcii v treťom sektore a pokúsiť sa urobiť Košice lepším mestom pre život. Všetci spoločne sa usilujeme o to, aby ste sa u nás cítili dobre a aby pre Vás bola Tabačka Kulturfabrik jedným z dôvodov prečo v Košiciach ostať, alebo sa do nich aspoň s radosťou vracať 🙂

Tabačka Kulturfabrik sa dlhodobo zapája do verejnej diskusie. Robí to priamo – angažovaným umeleckým programom, verejnými diskusiami – ale aj nepriamo podporou rôznorodých komunít a externých aktivít. Zakladateľom kultúrneho centra a jeho tímu boli témy ochrany slabších a neprivilegovaných, sexuálnych menšín, životného prostredia, starostlivosti o verejný priestor a angažovanosti občanov vždy blízke a aj preto je jedným z cieľov jeho  činnosti aktivizovať spoločnosť a viesť otvorenú a odbornú debatu. V tomto roku si o čosi viac uvedomujeme, že súčasťou verejnej diskusie je prirodzene aj politika.

Stále väčšia toxicita verejnej diskusie, útoky na tretí sektor, práva žien či sexuálne menšiny, nás vedú k presvedčeniu, že musíme oveľa sebaistejšie komunikovať a vysvetľovať základné liberálne hodnoty, za ktorými Tabačka stojí. Preto sme sa okrem iných programových aktivít rozhodli poskytnúť priestor aj všetkým demokratickým politickým stranám, ktoré o to prejavia záujem, avšak s dôrazom na hodnotové liberálne témy a s výhradou pre tých politikov, ktorí ich verejne popierajú.

Vnímame, že voľby, ktoré nás vo februári čakajú, budú veľmi dôležité a určia smerovanie tejto krajiny a našej spoločnosti. O to viac cítime našu zodpovednosť za vytvorenie vhodného priestoru na zmysluplnú verejnú diskusiu.

V rámci dramaturgie umeleckých programov pokračujeme v témach, ktoré vyplývajú z plánov určených v rámci troj-ročnej podpory nášho hlavného partnera Fondu na podporu umenia.

V roku 2020 sa môžeme tešiť na Tabačku Kulturfabrik, ktorá bude: 

– kultúrnym centrom podporujúcim angažované spoločenské aktivity a tvorbu a prezentáciu angažovaného umenia

– podporovať program s dôrazom na nové médiá naprieč všetkými druhmi súčasného umenia

– poskytovať priestor pôvodnej autorskej slovenskej tvorbe a umeleckým rezidenciám

– prezentovať samostatný program predstavujúci súčasné umenie s pracovným názvom Focus Ukrajina

– stabilizovať a v rámci našich možností rozvíjať komunitný program vyplývajúci z potrieb obyvateľov mesta a regiónu s dôrazom na oblasť umenia 

Veríme, že spolu s Vami svojimi aktivitami naplníme prianie z novoročného prejavu pani prezidentky a rok 2020 bude pre nás všetkých rokom naplnených príležitostí.