aktuality – 14. septembra 2020

Chcete spoznať pravdu? Ministerstvo pravdy ju má.

Tabačka Kulturfabrik v spolupráci s COOLTOUR Ostrava uvedú v stredu 16. septembra 2020 o 19:00 hod. premiéru inscenácie Brave New Life. Výsledok tvorivého procesu Česko – Slovenského tímu pod taktovkou režiséra Jozefa Vlka, v spolupráci s dramatičkou Michaelou Zakuťanskou a choreografkou Stanislavou Vlčekovou predstavuje pohybovú inscenáciu spájajúcu 14 tvorcov z toho šiestich priamo na javisku.

Brave New Life (Krásny nový život) je výsledkom kombinácie autorského prístupu, fyzického divadla s prvkami súčasného tanca a činohry, živej hudobnej zložky na javisku, ako aj silnej vizuálnej scénografie umocnenej video artom s 3D ilúziou. Inscenácia využíva nové technológie v oblasti zvuku a digitálnych technológií.

Ľudia v súčasnosti hľadajú vo svojich životoch pevný bod a pravdu, o ktorú by sa mohli oprieť. Zo záplavy rýchlych informácií, je ťažké vybrať si to podstatné, pravdivé a potrebné pre život. Ministerstvo pravdy ponúka všetkým svojím prívržencom “krásny nový život”, rýchle odpovede a návody, pretože Ministerstvo pravdy, pravdu má. Hovorí však ministerstvo pravdy pravdu? Alebo je pravda o krásnom novom živote len ďalší hoax, shitstorm internetových diskusií a nezmyselný výmysel moci? Je atribútom pravdy jej zlyhávanie a bazálny fenomenálny strach?

New Brave Life je príbeh o premene človeka, ktorý čelí manipulácii. Téma vychádza z globálneho stavu spoločnosti, kde dezinformácia má rovnakú váhu ako pravda, masy sa jednoducho ovládajú príspevkami na sociálnych sieťach, ohováraním a podobne. Je pravda hodnotou? Alebo zavrhnutiahodným činom?

Po premiére inscenácie nasledujú reprízy v Ostrave a v poľskom Gdansku. Projekt vznikol ako výsledok spolupráce slovenských a českých tvorcov v rámci programu

Európskej Únie “Kreatívna Európa – Shaking The Walls” a bol podporený Fondom na podporu umenia, Moravskosliezskym krajom a Ministerstvom Kultúry ČR.