aktuality – 16. januára 2020

Galéria Tabačka má nového kurátora

Tabačka Kulturfabrik privítala v novom roku vo svojom tíme niekoľko nových členov. Jedným z nich je aj nový kurátor galerijneho programu Samuel Velebný. Pri tejto príležitosti sme si pre Vás pripravili rozhovor, v ktorom Samuel predstaví seba, ale aj svoje plány s projektom Galéria Tabačka.

 

Kto je Samuel Velebný?

Samuel Velebný má 29 rokov, vyrastal v Košiciach. Aktuálne dokončuje magisterské štúdium v atetlieri nových médii a fotografie na fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Tri roky študoval v Škótsku interaction design. Ešte predtým  sa venoval štúdiu architektúry. Momentálne sa okrem vlastnej tvorby venuje aj projektom VUNU a SAC.

 

V minulom roku sa Galéria Tabačka vyvíjala v dvoch programových líniách bol to Cyklus Budúcnosť je teraz a Cyklus Art´n´tech bude tomu tak aj v roku 2020?

V tomto roku nás čaká viacero programových línii. Jednou z nich je cyklus piatich výstav, ktorý je pracovne nazvaný After technology. Tieto výstavy by sa mali konať v máji až novembri. Ide o výstavy etablovaných profesionálnych umelcov zo Slovenska, ale aj iných európskych krajín. Ich spoločným menovateľom je to, že tieto výstavné projekty využívajú nielen klasické výtvarné postupy, ale vznikajú so zapojením postupov iných disciplín. Budeme tam mať napríklad fotografa, ktorý využíva metódy vizuálnej antropológie na dokumentovanie javov v mestskom prostredí, budeme tam mať dizajnéra, ktorý využíva rastlinnú biológiu, aby prostredníctvom skúmania rastlinných foriem v prírode prinášal digitálne dizajny v počítačoch a v tlači a takéto prepojenia rôznych vied s technológiami na pozadí umeleckých a dizajnových výstupov. Tento cyklus piatich výstav voľne nadväzuje na výstavný cyklus z minulého roku. 

Ďalším formátom, ktorý sa bude v galérii v priebehu roka opakovať je (d)otvorený ateliér, ktorý obracia naruby klasický výstavný formát, ktorý začína vernisážou a pokračuje výstavou. (d)otvorený ateliér začína nenápadne, príchodom umelca/umelcov do priestoru galérie. Umelci v galérii začínajú tvoriť. Svoju tvorbu postupne deň po dni posúvajú k prezentácii, ktorou je finisáž. Počas týchto dní sa umelci stretávajú so študentami, verejnosťou, organizujú workshopy, performancie alebo koncerty. Vystavený sú vlastne oni a priebeh ich tvorby, ktorá je finalizovaná až posledný deň podujatia. Deň potom sa už všetko bali a odchádza sa. 

Treťou líniou sú podujatia, ktoré prichádzajú z vonku, pri ktorých slúžim ako taký filter a snažím sa ich zaraďovať do dramaturgie alebo im oznamujem, že nemáme záujem. 

Snažím sa o to, aby aj (d)otvorený ateliér aj After technology aj tieto podujatia prichádzajúce z vonku mali v sebe prvky nových médií, súčasných médií, digitálnych médií, fotografie, technológie alebo prístupov, ktoré prichádzajú z vied alebo mimoumeleckého sveta. 

 

Čo je tvojou víziou/cieľom v rámci projektu Galéria Tabačka?

Chcel by som, aby to bolo miesto kde sa jednak prezentujú hotové projekty, ale aj kde projekty vznikajú. Práve nato je dobrý (d)otvorený ateliér, je to taká de facto, mikrorezidencia, kde galéria podporuje aj vznik diel (technicky, priestorovo, produkčne), čo považujem za dosť dôležité. Ďalším rozmerom mojej vízie je možnosť medziodborovej konfrontácie. Súčasťou výstav After technology bude napríklad aj podcast. Ide o diskusie moderátora s vedcami, ktorých vyberáme na základe tém výstav. Keď som spomínal napríklad výstavu, ktorá bude výsledkom práce dizajnéra s mikrobiológom, tak si tu zavoláme mikrobiológa a on zo svojej čisto vedeckej perspektívy o týchto veciach porozpráva, čiže budem sa snažiť túto galériu koncipovať ako miesto kde budem sprostredkovať stretnutia ľudí, ktorý sa stretávajú s podobnými témami, ale zároveň na to idú z úplne iných strán a často nemajú tu platformu, ktorá by skrížila ich cesty.

 

Čo by si chcel robiť inak ako tvoji predchodcovia?

Vo februári sa chceme s technikom Robom Bernathom intenzívne pozrieť na priestor (zvuk, svetlá, steny, nosné systémy, zatemnenia okien…) Taktiež by som chcel pracovať intenzívnejšie s priestorom pred galériou. Taktiež sme založili instagram galérie. Aj týmto spôsobom by sme chceli šíriť povedomie o galérii. 

 

Čo je pre teba najväčším highlightom v rámci výstavného programu pre tento rok?

Ja sa osobne teším najviac na moju diplomovku, ktorá tu bude v júni (smiech). Z iných výstav sa teším na máj a ukrajinského fotografa Yevgena Nikiforova, autora krásnych fotokníh o monumentoch socializmu. Ale teším sa na všetko!

 

Výstavy realizované v priestoroch Tabačka Kulturfabrik sú podporené v rámci programov:
Aktivity nezávislých galérií a organizácií a Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, ktorý je Hlavným partnerom Tabačky Kulturfabrik.

 

Autor: Barbara Denciová