aktuality – 03. februára 2022

Hľadáme samostatného účtovníka

Tabačka Kulturfabrik je jedným z najväčším nezávislých multižánrových centier na Slovensku. Prezentuje medzinárodné a lokálne umenie v oblasti hudby, divadla, tanca, filmu a výtvarného umenia, je zázemím pre kreatívny priemysel a prevádzkuje vlastné bistro a bar.

Náplň práce

 • samostatné vedenie evidencie účtovných dokladov vo forme analytickej evidencie účtovných dokladov v súlade s príslušnou legislatívou a internými predpismi organizácie
 • vedenie evidencie majetku a záväzkov organizácie
 • realizácia a evidencia platobného styku organizácie
 • fakturácia, zabezpečenie riadneho a včasného účtovania vystavených faktúr a prijatých faktúr
 • komplexné spracovanie miezd, personalistika a súvisiaca administratíva
 • poskytovanie včasných, pravdivých a úplných informácií vedeniu organizácie v rámci zverenej agendy
 • riešenie náročnejších účtovných operácií komplexnejšieho charakteru vyžadujúcich si minimálne vedenie a kontrolu zo strany finančného manažéra
 • identifikovanie neobvyklých položiek, položiek po lehote splatnosti a pod.
 • spracovávanie mesačných, kvartálnych a ročných účtovných uzávierok
 • vypracovávanie a kontrolovanie daňových priznaní a DPH
 • spracovávanie výkazov pre potreby orgánov štátnej správy
 • realizácia bežných zákonných a interných postupov kontroly a inventarizácie majetku, pohľadávok, záväzkov, hotovosti, cenín, účtovných dokladov a výkazov. 
 • odosielanie a prijímanie pošty v rámci zvolenej agendy
 • tvorba požadovaných výkazov, reportov, štatistík, ktoré vychádzajú zo zverenej agendy
 • podpora spolupracovníkov a zamestnancov dodávateľa v rámci zverenej agendy

Požiadavky

 • Chuť pracovať v kreatívnom priemysle a pomôcť Tabačke v jej hladkom chode.
 • Minimálne stredoškolské vzdelanie v oblasti ekonómie, či účtovníctva.
 • Prehľad v podnikových financiách
 • Expertná znalosť podvojného účtovníctva
 • Expertná znalosť mzdovej a personálnej agendy 
 • Pokročilý užívateľ Kros/Omega a MS Excel.
 • Angličtina výhodou.

Ponúkame

 • Plat minimálne 1,000 eur (a viac podľa skúseností a výkonu)
 • Balíček zamestnaneckých výhod (zľavy, vstup na kultúru, strava)

Svoj životopis zašlite na adresu martin@tabacka.sk do 20. februára.