Moonride

Moonride je medzinárodný festival súčasného umenia, ktorý sa konal každoročne od roku 2006, v októbri v Košiciach. Je prehliadkou súčasnej tvorby v oblasti výtvarného umenia, divadla, tanca, hudby, literatúry a multimédií. Festival sa koná v rôznych priestoroch v Košiciach a kombinuje konkrétne miesta s konkrétnymi dielami a predstaveniami. Ponúka aj možnosti vzdelávania formou prednášok, workshopov a think tankov. Súčasťou festivalu je aj ArtExpo – stretnutie lokálnych a zahraničných organizátorov, kurátorov a promotérov.

 

Každý ročník festival Moonride má svoju vizuálnu tému.