Nová Európa

Konvencia Nová Európa je mixom prednášok, diskusií, umeleckých diel a bodov stretnutia s umelcami, aktivistami, mysliteľmi, teoretikmi. Spoločne diskutujú o spôsoboch využitia nových technológií a umenia, o trendoch našej doby a kladú základy novej sociálnej dohody. Vytvárajú nový základ pre spoločnosť, v ktorej budeme používať nové technológie na zlepšenie spoločnosti a vzťahov s inými, a nie na pomalé smerovanie k vzájomnému a konečnému zničeniu. Prvý ročník festivalu sa uskutoční v Košicach v novembri 2018.