OFF LIMITS (2016)

Projekt Off Limits s podtitulom “cenzúra v súčasnej umeleckej praxi”, prebiehal počas roka 2016 ako cyklus výstav a sprievodných podujatí v košickej galérii Tabačka. Projekt bol primárne zameraný ako prehľad kultúrneho diania, predovšetkým na poli vizuálneho umenia v jednotlivých krajinách, zúžený na výber stredo a východoeurópskych štátov. Cieľom bolo vytvoriť medzinárodnú mikrokomunitu, ktorá naštartuje vzájomnú informačnú výmenu o špecifikách lokálnych podmienok kultúrnej produkcie a aktuálnej situácie z hľadiska nelegitímnych zásahov do umeleckých slobôd.

 

Projektu sa zúčastnili zástupcovia Ukrajiny (Anna Medvedeva, Dmytro Sergieiev, Serhii Zakharov / Izolyatsia, pôvodne Doneck, dnes Kyjev), Poľska (Marta Ryczkowska/ (Fundacja Teren Otwarty, Lublin), Maďarska (Eszter Kozma a Flóra Gadó / Studio of Young Artists’ Association, Budapešť). Z dôvodu blízkych tém i jednotlivých prípadov cenzúry, a v neposlednom rade i dlhodobej spolupráce vybraných kurátoriek,  sme zvolili spoločný česko-slovenský výstup (Lenka Kukurová a Zuzana Štefková, c2c – kruh kurátorů a kritiků, Artwall gallery, Praha