Fabrik space

FABRIK SPACE
open area/community club/experience & creative lab

priestor pre rozvoj komunít a občianskej participácie

 
Projekt FABRIK SPACE – otvorená zóna pre komunity a občiansku participáciu je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
 
 
1_ FABRIK SPACE – open area
• miesto pre neformálne stretávanie sa, networking, výmenu skúsenosti, prácu
• workshopy na budovanie rôznorodých komunít s dôrazom na zraniteľné skupiny a rozvoj aktívneho občianstva • aktivity zamerané na prezentácie vedomostí/skúsenosti, prezentácie projektov, zhromaždenia, workshopy,  diskusie súvisiace s vedou, a ľudskými právam.
 
 
2_ FABRIK SPACE – community klub
• klubové zázemie pre organizovanie rôznorodých komunitných kultúrno-spoločenských podujatí
• poskytovanie priestorov na podporu verejných aktivít rozličných iniciatív a organizácií, prezentáciu ich práce a denných aktivít spojených s umením, kultúrou, zdravým životným štýlom a cestovaním a to formou zvýhodneného poskytovania priestorov, zvukovej, svetelnej, video a  foto techniky, expertízou našich zamestnancov v oblastiach produkcia, technická podpora, promo,
(komunitné večery, koncerty, performance, literárne večery, filmové večery, cestovateľské kiná)
 
 
3_ FABRIK SPACE – experience & creative lab
• špecializované priestory pre podporu a rozvoj talentov a kreativity
• poskytovanie priestorov MusicLabu, skúšobne, nahrávacieho štúdia a BlackBoxu pre jednotlivcov,
skupiny, či rôznorodé iniciatívy a organizovanie.
 
 
Ďakujeme za podporu.