aktuality – 18. júla 2019

Riaditeľ Tabačky Peter Radkoff v diskusii na festivale Pohoda

Tabačka už piatym rokom vypravuje párty vlak na legendárny slovenský festival Pohoda. Tento ročník sa však stal výnimočným aj pre niečo iné.

Umelecký riaditeľ Tabačky Peter Radkoff sa zúčastnil diskusie, ktorá sa konala v piatok 12.7. v Optimistan. Diskusia niesla názov Ja som optimista s podtitulom Občiansky aktivizmus v kontexte 30 rokov slobody. Cieľom diskusie bolo pokúsiť sa demonštrovať zmeny vo vývoji občianskeho aktivizmu prostredníctvom konkrétnej činnosti organizácií zúčastnených a ich osobných príbehov. Okrem riaditeľa Tabačky Petra Radkoffa sa diskusie zúčastnili aj  P. Hapčo zo Stanice Žilina – Záriečie, enviromentalistka M. Paulíková z občianskeho združenia Slatinka a B. Kuchárova, ktorá sa spolu so svojím občianskym združením snaží pomáhať drogovo závislým. V priebehu diskusie sme sa mali možnosť dozvedieť, čo považujú prizvaný za svoj doterajší najzásadnejší úspech, aké boli ich motivácie na začiatku a aké sú teraz, čo ich motivuje, ale priestor na otázky sa naskytol aj samotným divákom.

Sme veľmi radi, že sme sa opäť mohli zúčastniť festivalu Pohoda, tešíme sa na Vás o rok a je dôležité podotknúť, že optimizmu v súčasnej situácii Tabačky nikdy nie je dosť (viac info predchádzajúci článok)