aktuality – 23. marca 2021

Štartujeme TBCK forward – rezidenčný program určený autorkám dokumentárnych filmov

Mesiac marec je v našich končinách spojený najmä s knihami, avšak vo svete je známy ako Mesiac histórie žien. Mesiac histórie žien vznikol v roku 1987 v USA a symbolizuje zápas o ženské práva, emancipáciu a boj za začlenenie žien do dejín kultúry.   A keďže sme presvedčený, že na Slovensku ostávame začleneniu žien, aj v oblasti kultúry, stále veľa dlžný, štartujeme v našom centre nový rezidenčný program zameraný na film TBCK forward.Tento rezidenčný program je určený autorkám/režisérkam dokumentárnych filmov zo strednej a východnej Európy, ktoré majú za sebou natočenie minimálne jedného dokumentu, ktorý bol verejne premietaný v kine, na festivale, v TV vysielaní alebo na online platforme.

PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH

Predstavujeme mentorky

V priebehu rezidencie budú autorkám k dispozícii mentorky. Ide o významné slovenské dokumentaristky, ktoré pomôžu nasmerovať a konzultovať kreatívny proces rezidentiek. Dnes predstavujeme prvé potvrdené mentorky rezidenčného programu TBCK forward.

 

Barbora Berezňáková 

Po skončení štúdií na VŠMU a New York Film Academy sa venuje tvorbe krátkych dokumentov, autorských videoinštalácií a klipov. Je autorkou krátkych dokumentárnych filmov Spýtaj sa vašich 68 a Spýtaj sa vašich 89. V roku 2019 nakrútila svoj dokumentárny dlhometrážny debut s názvom Skutok sa stal, v ktorom sa zaujíma o osobnú skúsenosť jednotlivca na pozadí politického diania v minulosti.

 

Jana Bučká 

Vyštudovala herectvo na pražskej DAMU a dokumentárny film na VŠMU v Bratislave. Filmy: Mama, ktorá ma porodila (2010), Cigarety a pesničky (2010) a Zvonky šťastia (2012), (spolu s Markem Šulíkem), Prva – Izabela Textorisova (2016), Biele vrany (2018)

 

Anna Grusková 

Slovenská filmová, divadelná a rozhlasová autorka a režisérka. Vyštudovala Divadelnú a filmovú vedu na Karlovej univerzite v Prahe. Ako filmárka režírovala dokumentárne snímky Rabínka (2012) a Návrat do horiaceho domu (2014), mapujúce životy Gisi Fleischmann a Havivy Reick, hrdiniek druhej svetovej vojny, narodených na Slovensku. V roku 2019 natočila dokumentárny portrét slovenských divadelníkov, ktorý obetovali svoj život divadlu – Život pre divadlo.

Záujemkyne o jednomesačný rezidenčný v kultúrnom centre Tabačka Kulturfabrik v Košiciach pobyt musia mať trvalé bydliskom v jednej z nasledujúcich krajín – Česko, Poľsko, Ukrajina, Bielorusko, Arménsko, Gruzínsko, Slovensko  Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Kosovo, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora a Severne Macedónsko

Celý text výzvy nájdete na webovej stránke 

Realizáciu TBCK forward z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

ENGLISH

Barbora Berezňáková

After graduating from the Academy of Performing Arts in Prague and the New York Film Academy, Barbora Berezňáková works on the creation of short documentaries, authorial videos of installations and clips. She is the author of the short documentaries Spýtaj sa vašich 68 and Spýtaj sa vašich 89. In 2019, she made her documentary feature film debut Skutok sa stal, in which she is interested in the personal experience of an individual against the background of political events in the past.

Jana Bučká

Jana Bučká (1981, Nitra) studied acting at the Prague DAMU and documentary film at the Academy of Performing Arts in Bratislava. Movies: Mama, ktorá ma porodila (2010), Cigarety a pesničky (2010) a Zvonky šťastia (2012), Prva – Izabela Textorisova (2016), Biele vrany (2018)

Anna Grusková

Anna Grusková is a Slovak film, theater and radio author and director. She graduated in Theater and Film Studies at Charles University in Prague. As a filmmaker, she directed the documentaries Rabínka (2012) and Návrat do horiaceho domu (2014), mapping the lives of Gisi Fleischmann and Haviva Reick, World War II heroes born in Slovakia. In 2019, she made a documentary portrait of Slovak theatergoers who sacrificed their lives for theater – Život pre divadlo.

TBCK forward is supported using public funding by Slovak Arts Council.