Tabačka Podcasty 2023

Aj v roku 2023 sme priniesli sériu podcastov z prostredia Tabačky. Vďaka nášmu diskusnému formátu Tabačka Talk sme rozobrali aktuálne témy, o umelecký vstup do nášho podcastu sa postarala Slam Poetry.

Dúhová stužka: Diskusia ku Medzinárodnému dňu boja proti homo, bi, trans a intersexfóbii

Trans ľudia na Slovensku čelia mnohým výzvam, jednou z najčastejších je aj jej neprijatie zo strany rodiny. Aj preto sa s Charlotte, Alenou a Petrom porozprávame najmä o tom, ako to vyzerá v rodine, ktorá svoju trans dcéru bezpodmienečne a s láskou prijíma, rešpektuje a podporuje. Budeme sa venovať aj otázkam toho, ako sa na ich rodinných vzťahoch podpisuje stupňujúci sa transnegatívny naratív vo verejnom priestore, ako sa to prejavuje v každodennosti či s čím sa vyrovnávajú v dlhodobom horizonte a tiež o tom, čo im verejné zdieľanie ich príbehu berie a čo dáva.

Klimatická diskusia

Klimatická zmena má a bude mať vplyv na nás všetkých. Ale práve pre tie najzraniteľnejšie skupiny, ako sú marginalizované komunity, starší ľudia, deti, ľudia so zdravotným znevýhodnením a ďalší, je zvládanie dopadov klimatických zmien najnáročnejšie. Títo ľudia často bojujú s obmedzenými zdrojmi, zlou infraštruktúrou a nedostatočnou zdravotnou starostlivosťou, čo ich robí náchylnejšími na extrémne poveternostné javy a zdravotné riziká. Zmena klímy zároveň prehlbuje existujúce spoločenské a ekonomické nerovnosti, pričom však zraniteľné skupiny majú oveľa menší podiel na emisiách skleníkových plynov oproti časti populácie s vysokými príjmami.

 

So Zuzanou Jarošovou z Karpatského rozvojového inštitútu a Mariánom Cehelníkom z Človeka v ohrození sme sa porozprávali o tom, aké už dnes vidíme dopady klimatickej zmeny na zraniteľné komunity a ako si predstavujú udržateľnú a sociálne spravodlivú budúcnosť. Diskusiu moderuje naša dramaturgička Zuzana Kupcová, ktorá zastupuje aj iniciatívu Klíma ťa potrebuje.

Femislam

Femislam je oslavou žien v slam poetry, ktoré majú na Slovenskej scéne veľké zastpúpenie. Rovnako je možnosťou ako si užiť tie najlepšie performerky v plnej sile, na jednom mieste a zo zvýšenou intenzitou!

Majstrovstvá Slovenska v Slampoetry

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA sú najväčšou oslavou slamu na Slovensku. Kvalifikovať sa na ne, ale nie je také jednoduché. Len deviati šťastlivci zo Slovenska si pomerali sily v Košickej Tabačke o titul šampióna a miesto na Majstrovstvách Európy v Antverpách.