aktuality – 05. júna 2019

TEH meeting 87 follow up

Počas stretnutia siete nezávislých kultúrnych centier Trans Europe Halles v Drážďanoch (16. – 19. mája 2019) sa nám podarilo zabezpečiť grant (cestovné a ubytovanie) z TEHu na zasadnutie organizačného rozvoja v Innsbrucku (27. – 29. júna) a miesto v následnom jednoročnom sledovaní pogramu, ako aj zabezpečit spoluprácu koordinačného úradu TEH, členských centier TEH a Kultúrnej agentúry Olivearte pre výstavu v Tabačke o udržateľnosti nezávislej kultúry v náročných časoch.

Organizačný rozvoj je nový projekt Trans Europe Halles a kultúrneho centra Die Bäckerei, ktorý sa zameriava na vytváranie podmienok potrebných pre prosperujúce nezávislé kultúrne organizácie. Bude trvať viac ako jeden rok a bude viesť k vývoju diagnostického nástroja, ktorý bude používať každý v sieti TEH.

Die Bäckerei je nezávislé kultúrne centrum z rakúskeho Innsbrucku. Ako dynamický priestor spája aspekty komunikácie, výroby a prezentácie. Die Bäckerei je priestor, ktorý nie je možné presne definovať, ale je vytvorený jeho užívateľmi, dynamickým jadrom zariadenia.

Ako všetci vieme, založenie kultúrneho centra je veľmi odlišné od zachovania kultúrneho centra. Cieľom tohto projektu je preskúmať, ako môžeme zachovať počiatočnú motiváciu a energiu, ako vytvoriť organizácie, ktoré nás udržia v činnosti, ako chrániť tých, ktorí sú zapojení do nezávislého kultúrneho sektora, pred vyhorením.

Účastníci zasadnutia organizačného rozvoja v Inssbrucku, ktoré riadi Shawn a Florian zo spoločnosti Die Bäckerei, získajú množstvo nových nápadov a jednoduchý diagnostický nástroj na hodnotenie svojich organizácií. V priebehu roka po zasadnutí budú Shawn a Florian navštevovať 5 centier (jedno z nich je Tabačka Kulturfabrik), s pravidelnými stretnutiami prostredníctvom Skype pre pokrok a introspekciu a s dvojdňovou návštevou kultúrneho centra, aby sa podrobne oboznámili s jeho vnútornou štruktúrou. hodnotami a metódami. Zozbierané údaje budú zdieľané a ďalej rozvíjané na stretnutiach TEH v priebehu roka. Prehľad, výskum a metódy, ktoré sa dajú využiť, sa zmenia na kreatívnu a ľahko použiteľnú sadu nástrojov, na ktorej budú môcť všetci používatelia v rámci siete pracovať a rozvýjať ju.

Našu účasť na 87. konferencii TEH v Drážďanoch podporil Fond na podporu umenia v rámci programu Medzinárodné mobility a prezentácie.