Vertikálne záhrady a mobilná zeleň

O projekte

Hlavnou myšlienkou projektu je vybudovanie vertikálnych záhrad a mobilnej zelene v priestoroch nezávislého kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik.

Napriek jej jedinečnosti často berieme prírodu ako samozrejmosť. Mnohé prírodné systémy sú pod rastúcim tlakom, čo sa odráža na ich menej účinnom fungovaní a môže dokonca viesť k ich zániku. Strata biodiverzity, ako tento fenomén zvykneme nazývať, je pričastá.

Tabačka Kulturfabrik patrí medzi najväčších kultúrnych operátorov svojho druhu na Slovensku. Okrem bohatých 2500 m² interiérových priestorov sa Tabačka pýši aj nádvorím, ktoré má potenciál stať sa zelenou oázou v srdci Starého mesta.

Projekt ako taký považujeme za dôležitú súčasť celkovej zelenej vízie organizácie na ktorej pracujeme už niekoľko rokov. Naše doterajšie programové aktivity pravidelne rozšrujeme o komunitné a vzdelávacie činnosti, ktoré nám pomáhajú na ceste za dlhodobými cieľmi. Veríme, že inovatívnosť projektu môže inšpirovať jednotlivcov, ale aj ďalšie kultúrne centrá, vzdelávacie inštitúcie, či samosprávy.

Myšlienka možnosti realizácie tohto projektu nadväzuje na dlhodobú víziu investičného projektu náučného ekosystému zelených striech na kultúrnom centre Tabačka Kulturfabrik,ktorý sme vytvorili už v roku 2016. Projekt vertikálnych záhrad a mobilnej zelene považujeme za vynikajúci štartér pri plnení týchto dlhodobých cieľov.

Klasické záhrady a mestská zeleň dlhoročne potvrdzujú svoju nenahraditeľnú funkciu pri rozumnom trávení voľného času, budovaní kvalitného prostredia pre život a zelenom smerovaní miest. Tieto faktory považujeme za nosný prvok pri napĺňaní dlhodobých cieľov organizácie. Nekonvenčnými postupmi pestovania okrasnej a úžitkovej zelene prispejeme k ochrane biodiverzity v mestskom prostredí s prihliadnutím na čo najmenšie enviromentálne zaťaženie a maximálne využitie priestoru a zdrojov.

Nemenej dôležitým impulzom je úspešná realizácia jednej z častí dlhodobej vízie. Jedná sa o Celoročnú komunitnú záhradu, ktorá bude spustená v nasledujúcich týždňoch. Tá prinesie ľuďom aktívne zapojeným do projektu možnosť vypestovať si zeleninu 365 dní v roku za pomoci patentovanej technológie – aeroponických veží – fungujúcich bez pôdy.

 

 

Systém PLANTBOX a výhody vertikálnych záhrad

Na časť realizácie projektu sme sa rozhodli použiť patentovaný a overený systém PLANTBOX. Tento systém ponúka možnosť vytvoriť z každého domova či kancelárie prírodnú oázu, ktorá plní nielen okrasnú funkciu, ale bude tiež ochladzovať okolie, vytvárať zdravšiu klímu, zvlhčovať ovzdušie a znižovať prašnosť. Skrz projekt tak ľudí inšpirujeme k zmenám, s ktorými môžu postupne začať aj vo svojich domovoch.

 

Modulárny systém zelených stien PLANTBOX je možné používať ako v interiéroch, tak exteriéroch. Jednotlivé hrantíky nepotrebujú podpornú konštrukciu, jednoducho sa skladajú na seba a prichytia sa k stene. Vďaka vysokej modularite sa tak prispôsobia každému priestoru a hodia sa do bytov, domčekov, na balkón, záhradu aj do kultúrneho centra.

 

Vnútri domácnosti zelené steny zlepšujú ovzdušie, vonku zase poslúžia ako vertikálna záhrada, kde možno pestovať trvalky, bylinky, zeleninu a tým si zároveň ochladiť okolie domu. Debničky zelených stien sú vyrobené zo 100% recyklovaného plastu a majú zabudované samostatné kapilárne zavlažovanie, do ktorého treba dopĺňať vodu iba raz za 2 až 4 týždne.

 

Zelené vertikálne steny doplníme o mobilnú zeleň, ktorej vybavenie plánujeme z väčšej časti vyrobiť formou recyklačných workshopov prístupných verejnosti. Doterajší nerentabilný prenájom zelene od Botanickej záhrady nahradíme vlastnou výsadbou pôvodných druhov, ktoré budú dotvárať v sezóne prostredie nádvoria. Mimo sezóny túto zeleň vďaka mobilite presunieme do interiéru centra, kde bude napomáhať skvalitneniu prostredia, čistiť vzduch a tým vytvárať zdravú klímu.

 

Projekt bol realizovaný vďaka podpore Nadácie VUB