aktuality – 11. júla 2019

Viac informácií o aktuálnej situácii v Tabačke

Na základe mnohých telefonátov, mailov a osobných reakcií, s ktorými sa po medializovaných informáciách o Tabačke stretávame, sme sa rozhodli poskytnúť Vám hlbší pohľad na situáciu, v ktorej sa naše a vaše kultúrne centrum nachádza.

Preto s Vami zdieľame kompletné znenie odpovedí na otázky, ktoré sme dostali z Korzára a ktoré vzhľadom na ich značný rozsah nemohli byť pochopiteľne publikované celé.

Takže odkaz pre všetkých, čo sa boja, že prídu o svoju Tabačku: My v tejto chvíli samozrejme fungujeme ďalej a budeme sa naďalej snažiť o čo najzaujímavejší program, podporu komunitných podujatí a otváranie zaujímavých tém v rámci nášho programu. Našim cieľom je prekonať túto neprajnú situáciu, nenechať sa znechutiť akýmikoľvek politickými hrami a veriť, že naše dočasné finančné ťažkosti, v ktorých sme sa ocitli po neľahkom úvode rozbehu centra,  s pomocou verejnosti a podporou mesta a kraja ustojíme. 

Budeme radi ak nám napíšete aj vy a zodpoviete na otázku Prečo je pre Vás existencia Tabačky Kulturfabrik v Košiciach dôležitá? Vaše názory nám dúfame pomôžu pri ďalších rokovaniach a argumentáciách o opodstatnenosti existencie kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik a tom či sa “oplatí”.

 

Veľmi si vážime Vaše podporné stanoviská aj ponuky na angažovanie sa v prospech záchrany Tabačky Kulturfabrik z vašej pozície občana, obyvateľa tohoto mesta, alebo prílušníka širšej kultúrnej obce. V tejto chvíli, ale naozaj nie je potreba takejto aktivizácie, až ten čas príde (nastane) budeme radi ak v tom budete s nami!

 

LINK NA ČLÁNOK ZVEREJNENÝ 7. JÚLA V DENNÍKU KORZÁRI:

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22158997/kosicky-zupan-hovori-o-konci-tabacky.html#ixzz5sztfNPFW

 

KOMPLETNÉ ZNENIE ODPOVEDÍ NA OTÁZKY, KTORÉ SME DOSTALI Z REDAKCIE KORZÁRA:

 

Prečo žiadate prehodnotiť výšku nájmu, ktorý ste v roku 2012 podpísali?

Keď sme v roku 2012  podpisovali nájomnú zmluvu ani jedna z oboch partnerských strán – občianske združenie Bona fide a Košický samosprávny kraj nevedela a ani nemohla vedieť, čo všetko bude tento projekt obnášať  a aká náročná bude prevádzka takého kultúrneho centra. Svedčia o tom napríklad aj nízko nastavené zálohové platby za média, ktoré sme spoločne zle odhadli. Keď sme začínali nevedeli sme do akej miery budeme musieť viac investovať do priestorov holostavby Tabačky než sme pôvodne odhadovali. Mimochodom väčšina projektov podobného rozsahu, obzvlášť v prípade kultúry, prináša takéto riziká. Museli sme minúť viac peňazí, než obe strany očakávali. To isté sa týkalo aj prevádzkových nákladov. Pravdu povediac, hlavne v našich začiatkoch, pri rozbehu centra sme očakávali vyššiu lokálnu podporu. Obzvlášť nemilo nás vtedy prekvapila nulová podpora zo strany mesta. Ani župa nám doteraz neponúkla žiadnu systémovú podporu prevádzkových nákladov o ktorej s jej zástupcami rokujeme už od podpisu zmluvy. V priebehu rokov sme kedysi chátrajúcu a prázdnu národno-industriálnu pamiatku spoločne premenili na najúspešnejšie kultúrne centrum svojho druhu na Slovensku. Sme presvedčení, že náš projekt dostáva v porovnaní s inými podobnými organizáciami podstatne nižšiu lokálnu podporu než si zaslúži. Napríklad Kino Úsmev,  platí jedno euro za meter štvorcový ročne a iné organizácie s podobným zameraním v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, či župy neplatia nič. My platíme za meter štvorcový 10 eur ročne. V našich priestoroch sa koná zhruba tisíc akcií ročne. Sme inštitúcia s vysokým kreditom a naše projekty sú napr. Odborními komisiami z  Fondu na podporu umenia pravidelne vysoko hodnotené. Ročne akcie Tabačky navštívi vyše 50 tisíc ľudí. Aj preto sme presvedčení, že si zaslúžime pozornosť a adekvátny prístup zo strany samospráv a ich poslancov. O potrebe prehodnotenia nášho vzťahu so župou rokujeme už niekoľko rokov. Od samosprávneho kraja dlhodobo žiadame prehodnotiť výšku nájmu a započítať investície, ktoré sme investovali do majetku KSK, nad rámec zmluvného záväzku. 

 

Žiadali ste od KSK odpustenie dlhu?

Nikdy sme KSK nežiadali o odpustenie dlhu. So župou sme podpísali splátkový kalendár, ktorým uhrádzame naše staré záväzky, ktoré vznikli kvôli už spomínaným vopred nepredvídaným investíciám a vyšším prevádzkovým nákladom, než sme očakávali. Splátkový kalendár riadne plníme. Mimo to so župou rokujeme o znížení výšky nájmu a uznaní našich nepredvídaných investícií.

 

Zvládate platiť mesačne energie, nájom aj splátku dlhu? Limituje vás to v niečom?

Zatiaľ áno, zvládame, ale je to veľmi náročné a mnohokrát aj na úkor nášho osobného života a zdravia. Sme ľudsky a finančne poddimenzovaní. Napríklad jeden z managerov u nás okrem svojej hlavnej fukcie zastrešuje, financie, dramaturgiu výstavného programu a program komunít. Druhý, člen správnej rady, napríklad dramaturgiu divadla, tanca, performing arts, má na starosti aj rezidenčný program, workshopy a zároveň zastrešuje množstvo administratívnych činností súvisiacich s chodom Tabačky, ďalej tvorbu grantových žiadostí, sledovanie priebehu projektov  a prípravu ich vyúčtovaní. Popritom zabezpečuje komunikáciu s rôznymi inštitúciami. Stará sa o bežnú prevádzku budovy, rieši havarijné stavy a zabezpečenie technickej údržby. To čo u nás robí jeden človek, vykonávajú v podobných inštitúciách traja až štyria ľudia. Tomu všetkému by sme sa vyhli a mohli normálne fungovať, ak by naše aktivity centra dostávali adekvátnu podporu. Žiadne iné porovnateľné kultúrne centrum by s najväčšou pravdepodobnosťou neorganizovalo za takýchto podmienok tisíc akcií ročne. Okrem riadnej ročnej dramaturgie, v rámci ktorej organizujeme podujatia ako koncerty, divadlá, tanečné predstavenia, prednášky, diskusie, prevádzkujeme kino, dávame priestor rôznym vzdelávacím podujatiam, odborným aj detský workshopom, poskytujeme priestor aj pre komunitné akcie prichádzajúce zvonku a pre aktivity iných miestnych iniciatív a organizácií. Len zhruba tretinu z týchto akcií máme pokrytých z grantových zdrojov.

V tejto súvislosti podotýkame, že grantové prostriedky neprichádzajú začiatkom roka, ale v jeho druhej polovici. Keď chceme manažérsky a obsahovo zvládnuť množstvo podujatí musíme ich rozbehnúť skôr než poznáme finálne rozhodnutie o pridelení resp. nepridelení grantu a jeho výške. Toto všetko ešte viac zneisťuje prostredie v ktorom pôsobíme a negatívne vplýva na stabilitu nášho cash flow. 

V takejto situácii môžeme len veľmi ťažko napredovať, zlepšovať sa a udržať poslanie a súčasnú programovú podobu kultúrneho centra.

 

Má Tabačka finančné problémy? Ak áno, čo za to môže?

Tak ako sme už vyššie spomenuli, dlhodobý plán udržateľnosti Tabačky  bol založený na predpoklade, že dostane adekvátnu finančnú podporu aj od mesta a regiónu. Ekonomika Tabačky je negatívne ovplyvnená tým, že nám táto podpora dlhodobo chýba.  .

 

Myslíte, že by ste mali dostať podporu od kraja alebo mesta? 

Ano. Kraj a mesto si hlavne musia odpovedať na otázku: Chceme mať v Košiciach vysoko hodnotené kultúrne centrum, ktoré ročne realizuje vyše 1000 akcii? Chceme mať oceňované kultúrne centrum, ktoré chvália iní doma aj v zahraničí a sme naň všetci pyšní? Chceme mať kultúrne centrum, ktorého akcie ročne navštívi okolo 5O tisíc ľudí? Chceme mať kultúrne centrum, ktoré poskytuje priestor množstvu komunít a zastrešuje oblasti, ktoré zriaďované inštitúcie nemajú vo svojej pôsobnosti? Ak si samosprávy kladne odpovedia na tieto otázky potrebujeme adekvátnu podporu. Ak nie, budeme musieť prehodnotiť našu činnosť a podľa toho nastaviť fungovanie kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik.

 

Ide po ICCT a Kulturparku o tretie kultúrne zariadenie. Ako hodnotíte tieto skúsenosti a presťahovanie z Kulturparku a čím je Tabačka iná alepo lepšia?

Naše občianske združenie pôsobí v Košiciach už desiatky rokov. Vždy smerovalo k vytvoreniu nezávislého kultúrneho centra. Prevádzkovalo viacero priestorov, vyvíjalo sa, reagovalo na potreby spoločnosti, komunít a kultúrnej obci v Košiciach. Projekt ICCT bol úspešný. V čase jeho rozkvetu sme sa presťahovali do Kulturparku, pretože mesto potrebovalo pomôcť pri uchádzaní sa o titul EHMK. Považovali sme to aj za výzvu a príležitosť pre rozvoj kultúrnej oblasti, v ktorej sme spolu s ďalšími organizáciami a iniciatívami pôsobili. Aj vďaka našej významnej pomoci mesto titul EHMK získalo. Asi je zákonité, že vtedajšia doba prinášala turbulencie, napätia, ktoré si vyžiadali svoju nepríjemnú daň. Aj preto sme museli z Kasárni Kulturpark odísť. Neskôr napríklad musela odísť z projektu aj umelecká riaditeľka EHMK a takmer celý tým, ktorý tento titul získal.

Po odchode z Kasárni sme sa k problematike postavili racionálne. Hľadali sme ďalej cestu, ako pokračovať vo vytváraní multižánrového kultúrneho centra, ktoré od nás očakávala významná komunita ľudí a verejnosť pre ktorú sme dovtedy roky pracovali. 

Vrhli sme sa do hľadania vhodných priestorov. Veľká vďaka patrí Košickému samosprávnemu kraju za to, že nám zveril do rúk opustený priestor národnej industriálnej pamiatky. Jeho areálu sme dali nový zmysel a spravili z neho kultúrne centrum Tabačka Kulturfabrik. Ukázalo sa to ako dobrý a pre Košice a región prospešný ťah.

Naše o.z. spolu s KSK vytvorilo unikátny projekt, ktorý je na slovenské pomery,  prvým takýmto počinom. Samospráva sa v spolupráci s tretím sektom stala vzorovým príkladom, na základe ktorého mohli vzniknúť aj ďalšie podobné projekty, ako napríklad bratislavská Cvernovka. Momentálne sme sa ocitli na križovatke. Na KSK a jeho poslancoch a na našom občianskom združení teraz závisí, či sa dokážeme dohodnúť a byť  ďalej takýmto vzorom.

 

Fotopríbeh: TRI centrá za ŠTYRI roky

Členovia budúcej správnej rady Tabačky Kulturfabrik sa bavia na koncerte v Icéčku.

 

Vtedy nik z nás netušil akú zložitú cestu náš vlak prejde a kam až dorazí.

 

Priam až neuveriteľná podoba – koncert v Icečku, či v Tabačke?

 

Peter strihá pásku, Jún 2008 – oficiálne otvorenie Kasární Kulturpark – nezávislého kultúrneho centra.

 

Peter a Zorka v Kasárňach finišujú s prípravymi prestížnej akcie Desing Match.

 

Peter a Karol prezentujú novootvorenú vlajkovú loď EHMK 2013, nik z nás netušil, že o mesiac ju budeme musieť opustiť. (z ľava zástupkyňa MKSR, Sir Bob Scot – šéf komisie EHMK 2013, jeho kolega, Marek Kolarčík – riaditeľ EHMK 2013, Karol a Peter, v pozadi pani Blaškovičová)

 

Peter s optimizmom otvára ďalšie kultúrne centrum, Máj 2015 – oficiálne otvorenie novej Tabačky Kulturfabrik

 

Peter prezentuje vyše 20 ročnú prácu pre kultúru v Košiciach. Dvadsať bolo asi málo.

 

Aj takto sa u nás cítia návštevníci a neboja sa to dať najavo.

 

Naša snaha nekončí, dlhoročná “kultúrna párty” pokračuje….