aktuality – 27. mája 2019

Workshopy na TEH

Nakoľko súčasťou konferencií Trans Europe Halles (TEH) bývajú aj workshopy. Rozhodli sme sa nasledujúci článok venovať dvom vybraným workshopom, ktorých sa naši členovia zúčastnili v priebehu minulého týždňa, počas účasti na 87. konferencii TEH v Zentralwerk v nemeckých Drážďanoch.

ART THERAPY IN LAW ENFORCEMENT

Už viac ako 20 rokov zamestnáva saské väzenie okrem bežných pracovníkov, ako sú psychológovia, či sociálny pracovníci aj arteterapeuta. Celý projekt začal návštevou väzňov mladým študentom, ktorý odmietal o práci vo väznici, čo i len počuť, no postupne sa mu podarilo vyvinúť kreatívne centrum pre väzňov. V tomto kreatívnom centre sa môžu väzni venovať niekoľkým kreatívnym aktivitám. Je to napríklad hra na hudobný nástroj, maľovanie, pletenie, divadlo, filmovanie, literatúra a podobne. Tieto aktivity im pomáhajú zaplniť čas strávený vo väzení (najmä v prípade krátkodobého pobytu, či dôchodcovského veku) a prísť na iné myšlienky (najmä v prípade drogovo závislých a pod.). Kreatívne centrum ponúka väzňom aj takzvanú krízovú terapiu. Ide o spôsob terapie, ktorý sa realizuje v prípade krízy (napr. po smrti blízkeho človeka). Takúto formu terapie sme sa následne so skúseným arteterapeutom aj naučili robiť. Workshopom nás sprevádzal arteterapeut s 20.ročnou praxou, ktorý založil kreatívne centrum pre väzňov v saskej väznici Alfred Haberkorn.

ZINE WORKSHOP

Ziny dostali svoje meno zo skratky magazín a odkazujú na vlastné publikácie motivované túžbou po sebavyjadrení, nie za účelom zisku. Na nasledujúcom workshope sme sa naučili tieto typy publikácií vytvoriť. Workshop bol zahájený krátkym brainstormingom v podobe kreslenia portretov spoluúčastníkov. Nasledovala krátka prezentácia, ktorá nás uviedla do danej problematiky a taktiež sme sa dozvedeli niečo málo o histórií zinov. Po teórii nasledovala časť praktická, teda vystrihovanie a lepenie. Worshopom nás sprevádzala Dr. Theresa Lempp a Myrto-Helena Pertsinidi z organizácie Jugend – & Kulturprojekt e.V.

 

Našu účasť na 87. konferencii TEH v Drážďanoch podporil Fond na podporu umenia v rámci programu Medzinárodné mobility a prezentácie.