Živá knižnica

Živá knižnica sa snaží prekonávať hranice, ktoré si ľudia medzi sebou vytvárajú z nevedomosti , neznalosti alebo zdedeným predsudkom. Každý z nás má svoj príbeh, každý z nás cíti bolesť a niekedy má strach. Niektorí ľudia však musia pre svoj pôvod, hendikep, náboženstvo či sexuálnu  orientáciu čeliť predsudkom, ktoré si z nedostatku informácií, alebo strachu z neznámeho, voči nim vytvárame. Živá knižnica je miesto, kde má každý príležitosť dozvedieť sa viac, pýtať sa, počúvať a rozprávať sa s ľuďmi, ktorí majú takúto skúsenosť. Otvorene, v dôvernej atmosfére a bez predsudkov. Stačí, ak prídete do Tabačky v deň konania Živej Knižnice, zaregistrujete sa ako čitateľ a môžete si „vypožičať“ voľné Živé knihy. K dispozícii máte 30 minút dôverného rozhovoru.

 

 

Živá knižnica používa model a skúsenosti z projektu Human Library (www.humanlibrary.org).