aktuality – 07. mája 2020

Dobré správy v ťažkých časoch – nová Art Garden v Tabačke

Brána kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik je na základe opatrení prijatých v súvislosti so šírením nákazy COVID-19 už nejakú dobu zatvorená. Stále nie je isté kedy sa budeme môcť vrátiť k nášmu bežnému režimu. Rozhodli sme sa však nečakať so založenými rukami a vynútený čas uzatvorenia centra počas karantény využiť k realizácií aktivít, na ktoré nám pri bežnej prevádzke nezostával čas. 

Jednou z týchto aktivít bola aj úprava zadnej časti dvora, ktorú sa pri pôvodnej realizácii stavby v roku 2015 nepodarilo dokončiť. Pre túto úpravu sa nám podarilo získať podporu pána Semiana, majiteľa firmy PRAZEM s.r.o., ktorý nám spolu so svojimi zamestnancami pomohol s pozemnými prácami a úpravou povrchu.

V uplynulých dňoch do Tabačky navozili materiál a za pomoci mechanizmov nám ho pomohli upraviť. Vznikla tak nová kvalita povrchu dvora, vďaka ktorej budeme môcť pokračovať v realizácii našej vízie vytvorenia Art Garden, ktorej zámerom je slúžiť návštevníkom a komunitám pôsobiacim v kultúrnom centre Tabačka Kulturfabrik. 

Veríme, že nový dvor po dokončení poteší nielen našich pravidelných návštevníkov, ale priláka aj ďalších obyvateľov mesta a kraja.

Dúfame, že Art Garden budeme môcť čoskoro sprístupniť verejnosti a ponúknuť v nej niečo z pravidelného programu centra. Veľká vďaka za pomoc s jej realizáciou patrí firme PRAZEM s.r.o. a jej majiteľovi pánovi Semianovi, ktorý aj napriek času krízy preukázal ochotu nezištne pomôcť a dokázal, že spolupráca privátneho a tretieho sektora je stále možná 🙂