aktuality – 29. marca 2023

Výročná správa 2022

Takto sa nám darilo v roku 2022.

Prvú štvrtinu roka 2023 máme pomaly za sebou, no radi by sme sa ešte obzreli za rokom 2022. Pre Tabačku to bol rok zmien, či už personálnych alebo organizačných. V úvode roka doznievali posledné opatrenia pandémie koronavírusu a celá kultúrna obec napäto čakala na zimné mesiace, či sa opatrenia spojené s prísnymi reštrikciami pre kultúru nebudú opakovať. Prvú polovicu roka ovplyvnil aj vpád ruských vojsk na Ukrajinu. Okrem toho, že každý z nás musel prehodnotiť svoje priority a uvažovať nad relatívnou mierou bezpečia, ktorú vo svojom bydlisku má, sme ako kultúrne centrum chceli pomôcť ľuďom, ktorí pred vojnovým konfliktom utekajú.

Druhá polovica roka bola pre nás úspešnejšia. Za jeden z najväčších úspechov roku 2022, vďaka ktorému bude môcť Tabačka aj naďalej prinášať svojim návštevníkom dávku kvalitnej kultúry považujeme predĺženie nájomnej zmluvy s KSK na nasledujúcich 10 rokov. Zároveň sme podpísali memorandum o spolupráci, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie podmienok pre rozvoj nezávislej nezriaďovanej kultúry, produkcia vysoko kvalitných služieb v tejto oblasti a systematický rozvoj kreatívnych odvetví.

Ďalším obrovským úspechom bolo odštartovanie projektu Medziscéna, ktorý prepojil centrum nezávislej kultúry Tabačku a štátom zriaďované Štátne divadlo Košice v spoločnej tvorbe. Táto spolupráca nám priniesla možnosť nahliadnuť do rozdielov a prienikov štátnej a nezávislej kultúrnej inštitúcie a využiť možnosti ich vzájomného dopĺňania sa s cieľom podpory a rozvoja tanečného a scénického umenia.

Spolu s našimi partnermi v kultúre a kreatívnom priemysle sme v roku 2022 pripravili prvý ročník festivalu kreativity a kultúry z východu DŽEM. Počas maratónskeho víkendu ste tak mali možnosť vidieť to najlepšie, čo umenie na východe Slovenska ponúka. Počas festivalu sme v našich priestoroch privítali umelcov ako Porscheboy, Kvaskova, Kaschauer Klezmer Band, Slam poetry a mnoho ďalších.

Ak si chcete prečítať o našich úspechoch a projektoch viac, prinášame vám výročnú správu za rok 2022. Kým sme rok 2022 vnímali ako rok stabilizácie, v tom nasledujúcom by sme sa od nej chceli odraziť k rozvoju centra.