aktuality – 17. mája 2023

Open call TBCK forward 2023

Slovenskú verziu open callu nájdete nižšie.

The TBCK Forward residency program focuses on women artists and cultural professionals from Central and Eastern Europe (Czech Republic, Poland, Ukraine, Belarus, Armenia, Georgia, Slovakia, Hungary, Romania, Slovenia, Croatia, Serbia, Kosovo, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and North Macedonia).

We are opening residencies in two programs: 

  1. TBCK Forward, open to women artists and professionals working in the fields of film, sound art, media art, artistic research, and dramaturgy. More information about the program and link to the registration form can be found HERE.
  2. TBCK Forward Perform is open to the fields of performing arts, physical theatre, contemporary dance, and new circus, where proposals by women artists who aspire to reflect and empower women worldwide will be given special attention. More information about the program and link to the registration form can be found HERE.

You can submit your application documents in English, Slovak or Czech no later than 31 May 2023. You will find out the results no later than 5 June 2023.

Contacts: 

TBCK Forward: zuzka@tabacka.sk

TBCK Forward Perform: zuz@tabacka.sk

SK:

Rezidenčný program TBCK Forward sa zameriava na umelcov/umelkyne a profesionálov a profesionálky pracujúce v oblasti kultúry zo strednej a východnej Európy (Česko, Poľsko, Ukrajina, Bielorusko, Arménsko, Gruzínsko, Slovensko Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Kosovo, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora a Severne Macedónsko).

Rezidencie otvárame v dvoch programoch: 

  1. TBCK Forward otvorený pre ženy umelkyne a profesionálky pracujúce v oblasti filmu, sound artu, media artu, umeleckého výskumu a dramaturgie. Viac informácií o programe a link na prihlasovací formulár nájdtete TU.
  2. TBCK Forward Perform otvorený pre oblasť scénického umenia, fyzického divadla, súčasného tanca a nového cirkusu, kde budú mať osobitnú pozornosť návrhy umelkýň / umelcov ktoré/í, majú ambíciu reflektovať a posilniť práva a postavenie žien na celom svete. Viac informácií o programe a link na prihlasovací formulár nájdtete TU.

Podklady do prihlášky môžete odovzdávať v anglickom, slovenskom alebo českom jazyku najneskôr do 31.5. 2023. Výsledky sa dozviete najneskôr 5.6. 2023

Kontakty: 

TBCK Forward: zuzka@tabacka.sk

TBCK Forward Perform: zuz@tabacka.sk