História areálu

História areálu, v ktorom sa nachádza Tabačka Kulturfabrik, sa začala sa písať v polovici 19. storočia, vybudovaním tabakovej továrne.

Košickú uhorskú kráľovskú tabakovú továreň zriadili v roku 1851 v budovách skonfiškovaných štátom, na pozemkoch dnešnej Strojárenskej ulice. Novostavba dvojpodlažnej budovy továrne bola dokončená v roku 1854 v priestoroch siahajúcich po dnešnú Garbiarsku ulicu. Boli v nich umiestnené výrobne, zámočnícka a stolárska dielňa, sklady a úradovne. Od roku 1855 pribudol k manufaktúrnej výrobe parný stroj na rezanie fajkového tabaku. Koncom 19. storočia celková rozloha areálu továrne dosahovala 6 840 m2. V celkovo deviatich budovách boli priestory pre administratívu, rezačky tabaku, zariadenie pre zavinovanie cigár, baliareň a expedícia. Ďalšie budovy slúžili ako sušiarne a sklady tabaku a tabakových výrobkov.

 

Košická továreň nevyrábala cigarety, ale cigary a fajkový tabak. Výrobný vrchol dosiahla v roku 1885. Od tých čias sa výroba neustále znižovala. Dôvodom boli konkurenčné tabakové továrne, ktoré vznikali v blízkych mestách a znižovanie počtu pracovných miest. Napriek tomu, v roku 1909 ešte pribudol ďalší objekt pre administratívu, byty a sklad, orientovaný do Gorkého ulice.

 

Prevádzku tabakovej továrne úplne zrušili v roku 1951. Do roku 1953 väčšiu časť jej areálu rekonštruovali pre potreby odborného učilišťa. Väčšinu objektov až do septembra 2007 využívalo Odborné učilište Aurela Stodolu. Slúžili ako dielne, učebne, kancelárie a ubytovňa.

 

Vlastníkom celého areálu je Košický samosprávny kraj.

 

Objekty, ktoré sa nachádzajú na Strojárenskej ulici č.3, sú evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR ako technická pamiatka pod číslom 4596/1-3 a názvom Továreň s areálom – Tabaková továreň.

 

(Zdroj: Štúdia Feasibility study a Cost & Benefit analýzy na Multifunkčný objekt v rámci areálu na Strojárenskej ulici č. 3 v Košiciach v rámci projektu MISTER)

1851 – 1951

Uhorská kráľovská tabaková továreň

1953 – 2007

Odborné učilište Aurela Stodolu

2009 – DOTERAZ

Tabačka Kulturfabrik