OZ Bona Fide

V 90-tych rokoch 20. storočia už v západnej Európe neboli nezávislé kultúrne centrá ničím novým. Na Slovensku však nebola viditeľná ani tendencia, ktorá by sa snažila uvoľniť priestor pre nezávislú súčasnú kultúru. Chýbali zodpovedajúce priestory na prezentáciu aj reflexia. A keď vám chýba reflexia, nedokážete rásť.

V takomto prostredí vzniklo v roku 1995 občianske združenie Bona Fide pod vedením Petra Radkoffa. Svojou činnosťou plynule nadviazalo na viaceré výrazné miestne kultúrne aktivity z obdobia 90. rokov, ktoré prezentovali súčasné umenie u nás i v zahraničí. Stálo aj za vznikom troch nezávislých kultúrnych centier, ktoré vznikli v Košiciach.

 

Za takmer 20 rokov činnosti rôzne tvorivé tímy spojené s OZ Bona Fide zrealizovali mnoho kultúrnych udalostí a umožnili vzniknúť rôznym festivalom, umeleckým dielam či medzinárodným spoluprácam. Vďaka týmto dlhodobým aktivitám združenia mali obyvatelia Košíc a jeho návštevníci jedinečnú možnosť stretávať sa s kvalitnou alternatívou k masovej pop-kultúrnej produkcii v oblasti hudby, divadla, filmu alebo výtvarného umenia. Miestna umelecká scéna sa zároveň mohla konfrontovať s kolegami zo zahraničia.

Tri kultúrne centrá za štyri roky

Prvým nezávislým kultúrnym centrom v Košiciach bol IC Culture Train (2005 – 2008, Košice, Vyšné Opátske, Nižná úvrať 25). Inter City Culture Train priniesol altenatívny, otvorený priestor pre autorov i širokú verejnosť, zameraný na tvorbu a prezentáciu súčasného umenia. Bývalý kultúrny dom vo Vyšnom Opátskom umožnil kreovanie nových projektov, organizovanie hudobnej, tanečnej a divadelnej produkcie, výstav, filmových produkcií
a workshopov – prezentoval kultúru a umenie z celého sveta. Pomohol zvýšiť praktické znalosti a chápanie problematiky súčasného umenia. Pracovalo v ňom množstvo kreatívnych ľudí a navštívili ho tisíce divákov.

 

Druhým bol perspektívny projekt nezávislého kultúrneho centra Kasárne Kulturpark s cieľom využiť celý areál bývalých vojenských kasární, vrátane parku (Kasárne Kulturpark, jún – september 2008, Košice, Kukučínova 2). V čase, keď sa Košice usilovali o titul Európske hlavné mesto kultúry 2013 bol Peter Radkoff oslovený, aby viedol expertnú skupinu pre súčasné umenie a nezávislú kultúru. Nezávislé kultúrne centrum malo vzniknúť revitalizáciou opusteného vojenského objektu v centre mesta. Preto, a v dobrej viere, ktorú si OZ Bona Fide nesie v názve, Radkoff s tímom presunuli všetky svoje aktivity do kasární. Bola to veľká výzva a veľký krok – nezávislá kultúra a súčasné umenie sa stali nosnou zložkou projektu Košice – EHMK 2013. Po získaní titulu však nastal prudký zlom. Z nezávislého kultúrneho centra sa priestor kasární zmenil na kultúrne centrum priamo vedené a regulované mestskou samosprávou. OZ Bona Fide dostalo mesiac po získaní titulu od vedenia mesta výpoveď z priestorov a muselo ich opustiť.

 

Tabačka Kulturfabrik – jediné neštátne kultúrne kultúrne centrum svojho druhu pôsobiace na východnom Slovensku (2009 – doteraz, Košice, Gorkého 2). Život ukázal, že neúspech Petra Radkoffa nezlomil, skôr naopak. Sklamanie z kasární vyústilo do intenzívneho hľadania nových priestorov pre svoju víziu. Našiel ich v bývalej tabakovej továrni, kde v roku 2009 vznikla „stará“ Tabačka. V malom, svojpomocne renovovanom alternatívnom priestore s netypickou atmosférou, ale bohatým každodenným kultúrnym programom, sa neľahko a postupne rodila nová Tabačka Kulturfabrik. Radkoffova vízia a veľký záujem najmä mladých Košičanov o Tabačku boli také presvedčivé, že poslanci Košického samosprávneho kraja (KSK) v apríli 2012 schválili OZ Bona Fide dlhodobý nájom za účelom zriadenia kultúrneho centra s kreatívnym hub-om. Nájomná zmluva na desať rokov platí do 31. júla 2022. Vďaka následnej, nemalej investícii KSK do rekonštrukcie budov a investície OZ Bona Fide do modernizácie a vybavenia priestorov budúceho centra, historické industriálne budovy získali novú kvalitu. Tabačka Kulturfabrik, už ako nová otvorená zóna pre kultúru, kreativitu a spoluprácu, otvorila svoje brány verejnosti v máji 2015.

 

Spojenie fungujúcej tradície s ucelenou dramaturgiou, zameranou na všetky druhy súčasného umenia, zároveň vytvorilo platformu vzdelanostného a vedomostného zázemia v Košiciach.

1995

Vznik občianskeho združenia Bona Fide

2005 – 2008

IC Culture Train – Nezávislé kultúrne centrum

JÚN – SEPTEMBER 2008

Kasárne Kulturpark – projekt nezávislého kultúrneho centra

2009 – DOTERAZ

Tabačka Kulturfabrik – jediné neštátne kultúrne centrum svojho druhu pôsobiace na východnom Slovensku