Programové zameranie

Naša dramaturgia ponúka a predstavuje tvorbu slovenských aj zahraničných autorov. Výrazné zastúpenie v programe majú podujatia iniciované miestnymi komunitami alebo obyvateľmi. Reflektujú ich aktivity a záujmy, pričom tvoria asi 30 percent z celkového programového obsahu.

Program v Tabačke Kulturfabrik vytvárame nielen pre obyvateľov Košíc a Košického kraja, ale pre všetkých, ktorým sa metropola východu stala dočasným miestom pre život. Či už sú to študenti stredných a vysokých škôl, zamestnanci firiem alebo turisti.

 

Budujeme inovatívnu platformu zameranú na rozširovanie a kultivovanie publika, vrátane rozšírenia komunikačných prostriedkov (on-line v reálnom priestore a čase). Snažíme sa o vytvorenie rôznych modelov spoluúčasti, či už formou organizovania dní otvorených dverí alebo prieskumu názorov cez aplikácie, ktorými návštevníci, zákazníci, tvorcovia a účastníci programu hodnotia našu prácu.

 

Plánujeme vytvoriť miesto pre komunikovanie témy európskeho kultúrneho a priemyselného dedičstva a reflexiu špecifických historických udalostí. Pre obdobie rokov 2018 – 2020 je obsahovou prioritou programu Tabačky angažované umenie a spojenie umenia s novými technológiami.