Nové médiá

Organizujeme výstavy, filmové a hudobné programy, videoprogramy, predstavenia, prednášky, diskusie a workshopy s poprednými umelcami, aktivistami a kultúrnymi pracovníkmi.

Mesto Košice sa ako prvé na Slovensku stalo v roku 2017 členom prestížneho klubu – Siete kreatívnych miest UNESCO (UNESCO Creative Cities Network). Získalo status kreatívneho mesta so zameraním na mediálne umenie. Aj preto sme v Tabačke začali intenzívnejšie prezentovať a dávať do kontextu nové umelecké formy, ktoré sa objavujú na priereze umenia, vedy a technológií. Podporujeme miestne a regionálne komunity, ktorých práca súvisí s technológiami a digitálnou kultúrou. Inšpirujeme umelcov, organizácie, inštitúcie a občanov, aby diskutovali a zapájali sa do tohto nového smeru súčasnej kultúry.

Kontakt

Katarina Živanović

katarina@tabacka.sk