Diskusie a prednášky

Diskusie a prednášky sú v Tabačke často prepojené s divadlom, tancom, literatúrou, hudbou, výtvarným umením, novými médiami či filmom.

Výrazne sú prítomné v komunitných programoch, ktoré reflektujú rôzne oblasti súčasného života.  Či už je to ochrana prírody a zvierat, politika, história, práva žien, menšín alebo výchova detí, zdravé kulinárstvo, nízkonákladové cestovanie, on-line marketing a témy súvisiace s rozvojom kariéry. Špecifický program v tejto oblasti rozvíja formát Tabačka Talk!

 

Tabačka Talk! je diskusný formát s niekoľkoročnou tradíciou. Prináša aktuálne témy, provokuje, inšpiruje a informuje. Má svoj názor, verí v ľudské práva, demokratické princípy a slobodu slova. Venuje sa spoločenským témam, umeniu a vede.  Sme zameraní na bežného človeka a chceme ho inšpirovať k premýšľaniu. Prinášame témy, ktoré sú súčasťou každodenného života, ale často vnímané skreslene alebo s predsudkami. Prístup k informáciám máme prakticky neobmedzený, často nám však chýba názor autorít, ktorý by pomohol s navigáciou. Tie hľadáme v lokálnom prostredí, ktoré je blízke a dôveryhodné, samozrejme s vyzbrojené odbornosťou  a vysokým spoločenským kreditom. V neposlednom rade chceme nadväzovať na vytvorené partnerstvá a ďalej ich rozvíjať. Umožňujú nám venovať sa jednotlivým témam dlhodobejšie a s väčšou odbornosťou.

Kontakt

Karol Rohrer

karol@tabacka.sk